VIKRSOMHEDSOVERDRAGELSE

INTERLEX Advokater rådgiver virksomhedsinvestorer, sælgere og købere af små, mellemstore og store virksomheder i Danmark og i udlandet.

Virksomhedsoverdragelse er ofte en kompliceret affære. Derfor opdeler vi den i en række faser, så du har mulighed for at overveje de enkelte delbeslutninger. Vi opdeler en overdragelse i: Planlægning, strukturering, gennemførelse, omstrukturering, generationsskifte og due diligence.

Vi medvirker så tidligt som muligt i processen, således at alle forhold er afklarede lige fra aftalefasen til selve gennemførelsen. Vi inddrager naturligvis finansielle rådgivere og revisorer, når vi finder det nødvendigt.

Vi sørger for, at samtlige nødvendige, juridiske dokumenter er til stede og i orden. Det gælder bl.a.: Overdragelsesaftalen, den forudgående due diligence-undersøgelse, hemmeligheds- og fortrolighedserklæringer, eksklusivaftaler, samarbejdsaftaler, aktionæroverenskomster, øvrige selskabsretslige dokumenter, relevante dokumenter til myndigheder, eksempelvis Erhvervsstyrelsen. 

INTERLEX Advokater bistår ofte investorer i forbindelse med indskud i en virksomhed, når en overdragelse finder sted. Det er vigtigt, at vi er involveret fra første færd, så alle forhold er afklaret, inden aftalefasen indledes, så selve overdragelsen efterfølgende kan gennemføres.


Bjarke G. Jochumsen

Advokat · Møderet for Landsret
Kontrakter, Immaterialret, Markedsføringsret, Virksomhedsoverdragelse, Retssager og Generel erhvervsret
Sekretær: Ulla Frost Sjøgreen
bj@interlex.dk
87 34 34 43
40 23 18 93

Christian Bruun Homaa

Advokat · Møderet for Landsret
Selskabsret, Virksomhedsoverdragelse, Erhvervslejeret og Kontrakter
Sekretær: Lotte Jørgensen
cho@interlex.dk
87 34 34 42
92 44 09 36

Jesper Ganzhorn Ørskov

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Selskabsret, Bestyrelsesarbejde, Virksomhedsoverdragelse, Ansættelsesret, Kontrakter, Køb og salg af bolig – privat og Køb og salg af erhvervsejendomme
Sekretær: Karin Klitgaard Brunsborg og Mette Nørgård
jn@interlex.dk
87 34 34 24
28 19 58 38

Jesper Hedegaard

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Selskabsret, Kontrakter, Virksomhedsoverdragelse, Markedsføringsret, Køb og salg af erhvervsejendomme, Bestyrelsesarbejde, Lejeret, Inkasso og Retssager
Sekretær: Didde Hay
jh@interlex.dk
87 34 34 38
22 16 50 23

Lars Sundtoft Madsen

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Selskabsret, Virksomhedsoverdragelse, Kontrakter, Ansættelsesret, Køb og salg af bolig – privat, Køb og salg af erhvervejendomme, Seriesalg og Projektudvikling, Inkasso og Lejeret
Sekretær: Lotte Jørgensen og Pia Bjørn Andersen
lsm@interlex.dk
87 34 34 17
22 16 45 86

Søren Abildgaard Pedersen

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Selskabsret, Virksomhedsoverdragelse, Kontrakter, Bestyrelsesarbejde, Køb og salg af erhvervsejendomme, Køb og salg af bolig – privat og Medieret
Sekretær: Marianne Brøgger Lippert
sp@interlex.dk
87 34 34 36
22 44 11 47

Torben Korsager

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Insolvensret, Køb og salg af erhvervsejendomme, Selskabsret, Kontrakter, Virksomhedsoverdragelse og Retssager. Certificeret Insolvensadvokat.
Sekretær: Gitte Hedegaard og Gitte la Cour
tk@interlex.dk
20 64 01 54

Troels Otte

Advokat
Erhvervsret, Selskabsret, Kontrakter, Ansættelsesret, Retssager, Virksomhedsoverdragelse og Inkasso
tro@interlex.dk
87 34 34 23
51 81 32 07

Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk