Anne Diness

Anne Diness er specialiseret i rådgivning om kontrakter – såvel koncipering, forhandling, fortolkning og andre relaterede kontraktuelle forhold. Derudover beskæftiger Anne sig særligt med ansættelsesret, selskabsret, virksomhedsoverdragelser og bestyrelsesarbejde.

Før Anne færdiggjorde jurauddannelsen, arbejdede hun gennem flere år – også i udlandet – i en international koncern, hvorfor hun tidligt i sin karriere anlagde en kommerciel og pragmatisk tilgang til sin rådgivning. Senest har Anne gennem mere end otte år som in-house advokat hos en international industrivirksomhed opnået stort forretningskendskab i bred forstand og omfattende erfaring med forhandlingsforløb internationalt.

Overfor sine klienter lægger Anne stor vægt på den gode relation og tilgængelighed når klienten efterspørger det. Det er afgørende for Anne, at hendes rådgivning ikke blot er juridisk sikker, men at den bibringer forretningsmæssig værdi for klienterne. Af samme årsag supplerede Anne i årene 2018-20 sin jurauddannelse med en MBA.

Anne har erfaring med bestyrelsesarbejde fra flere brancher.

Uddannelse

2004 Maersk International Shipping Education
2010 Cand. jur. Aarhus Universitet
2014 Advokat
2020 MBA, London School of Business and Finance

Fremmedsprog

Engelsk

Undervisning

Anne har undervist på Aarhus Universitet, hvor hun afholdte forelæsninger i faget “Solidaritet”.

Fagområder

Kontrakter
Ansættelsesret
Selskabsret
Virksomhedsoverdragelse
Bestyrelsesarbejde


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk