Torben Korsager

Torben Korsager er specialiseret i håndtering af insolvenssager på alle niveauer – fra opgørelse af store konkursboer til rekonstruktion af den lille enkeltmandsvirksomhed. Insolvenssager er ofte præget af et betydeligt tidspres, men Torben har et stort fagligt overblik, en kreativ tilgang og en forretningsmæssig forståelse, som gør, at han finder frem til den løsning, der har størst værdi på lang sigt.

Som teamleder i Team Insolvens har Torben ansvaret for, at teamet spænder over alle juridiske aspekter indenfor insolvens. Torben yder tillige rådgivning om selskabsret samt køb og fast ejendom.

I sit daglige arbejde lægger Torben stor vægt på altid at være i øjenhøjde med klienterne, at være tilgængelig og levere en resultatorienteret rådgivning.

Torben Korsager er certificeret insolvensadvokat og medlem af Danske Insolvensadvokater og optaget i Gældsstyrelsens Advokatpanel.

Derudover indgår Torben som en del af ledelsen af INTERLEX Advokater.

  • Sekretær:
    Gitte Hedegaard og Gitte la Cour
Uddannelse

1989 Cand. jur. Aarhus Universitet
1992 Advokat
1994 Møderet for Landsret
2001 Møderet for Højesteret

Fremmedsprog

Engelsk

Fagområder

Insolvensret
Køb og salg af fast erhvervsejendomme
Selskabsret
Kontrakter
Virksomhedsoverdragelse
Rekonstruktion
Konkurs
Internationale retsforhold
Retssager vedrørende insolvensretlige emner


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk