Jesper Ganzhorn Ørskov

Jesper Ganzhorn Ørskov er teamleder for Team Erhverv, og beskæftiger sig udover almindelig erhvervsret særligt med ansættelsesret, selskabsret, virksomhedsoverdragelser og bestyrelsesarbejde. Herudover arbejder Jesper med rådgivning omkring fast ejendom herunder navnlig om køb og salg af investeringsejendomme.

Jesper har en betydelig erfaring med og indsigt i forretningsmæssige forhold, og involveres derfor ofte i forhandlinger og strategiske overvejelser i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og generationsskifter.

I sit daglige arbejde lægger Jesper stor vægt på altid at være i øjenhøjde med kunderne, at være tilgængelig og levere en resultatorienteret rådgivning.

Jesper sidder i bestyrelsen for en række selskaber og fonde – oftest som formand eller næstformand – og har et meget stort erhvervs netværk og kendskab til mange dele af dansk erhvervsliv.

I 2016 blev Jesper udnævnt som honorær konsul for Polen, og formidler kontakt mellem danske og polske virksomheder/selskaber.

  • Sekretær:
    Karin Klitgaard Brunsborg og Mette Nørgård
Uddannelse

1996 Cand. jur. Aarhus Universitet,
1999 Advokat
1999 Møderet for Landsret
2004 Møderet for Højesteret

Fremmedsprog

Engelsk

Undervisning

Jesper har undervist på Aarhus Universitet i aftale- og erstatningsret
samt på Aarhus Købmandsskole i ansættelsesret.

Fagområder

Selskabsret
Bestyrelsesarbejde
Virksomhedsoverdragelse
Ansættelsesret
Kontrakter
Køb og salg af bolig – privat
Køb og salg af erhvervsejendomme


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk