Jesper Hedegaard

Jesper Hedegaard beskæftiger sig primært med en bred vifte af erhvervsret, herunder selskabsret med selskabsstiftelse, ejeraftale, omstruktureringer m.v. Herudover beskæftiger Jesper sig også med virksomhedsoverdragelser og kontraktudarbejdelse og gennemgang i bred forstand.

I sin rådgivning ligger han vægt på, at der udover de juridiske forhold sker stor hensyntagen til de relevante forretningsmæssige forhold. Jesper arbejder derfor både med de juridiske forhold, men også med de mere forretningsmæssige og strategiske overvejelser i forbindelse med aftaleindgåelse.

Jesper sidder i bestyrelsen for en række selskaber, oftest som formand, har et stort aktivt erhvervsnetværk og kendskab til store dele af det danske erhvervsliv.

Til daglig arbejder han endvidere med erhvervsret og øvrige dele indenfor fast ejendom, herunder køb og salg, hvor hovedvægten ligger på køb og salg af erhvervsejendomme.

  • Sekretær:
    Didde Hay og Lotte Jørgensen
Uddannelse

2001 Cand.jur.
2004 Advokat
2004 Møderet for Landsret
2009 Møderet for Højesteret

Fremmedsprog

Engelsk

Fagområder

Selskabsret
Kontrakter
Virksomhedsoverdragelse
Markedsføringsret
Køb og salg af erhvervsejendomme
Bestyrelsesarbejde
Lejeret
Inkasso
Retssager


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk