Generationsskiftets nye regler

september 19, 2019

I sommeren 2017 vedtog det tidligere folketing med Venstre ved roret en nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved overdragelse af erhvervsvirksomheder fra 15 % til 5 % med gradvis indfasning frem mod 2020. Sidenhen er Socialdemokraterne kommet til roret, og de varsler om ændringer, der kan få store økonomiske konsekvenser ved et generationsskifte.

Varsling om nye regler ved generationsskifte

Socialdemokraterne varslede tilbage i december 2018 om store ændringer af de nuværende regler for gaveafgifter ved generationsskifte.
Her kom socialdemokraterne med et konkret udspil på:

  • En tilbagerulning af den nedsatte bo- og gaveafgift ved overdragelse af erhvervsvirksomheder
  • En forhøjelse af boafgiftssatsen fra 15 % til 30 % for arv over 3 mio. kr., såkaldt ”topskat på arv”
    Samme sats og bundgrænse må antages at skulle gælde ved gaveoverdragelser
  • En forhøjelse af det skattefrie bundfradrag ved beregning af boafgift fra 289.000 kr. til 500.000 kr.
  • En stigning i den høje skattesats for aktieindkomst fra 42 % til 45 % (aktieindkomst over 54.000 kr. i 2019)

Det er derfor endnu uklart hvilke nye regler den nye regering med socialdemokraterne i spidsen vil vedtage, når folketinget samles i oktober 2019. Men det synes sandsynligt, at i hvert fald en del af ovenstående ændringer kan blive en realitet. Dette vil få store økonomiske konsekvenser for mange virksomhedsejere, som ønsker at foretage et generationsskifte.

Generationsskifte på vej?

Det er usikkert fra, hvornår nye regler herom vil have virkning. Det synes dog sandsynligt, at regeringen vil forsøge at fremrykke virkningstidspunktet for en sådan forsøget afgift til et så tidligt som muligt tidspunkt, for at undgå udnyttelse af reglerne.

Mange virksomhedsejere stiller således i disse dage sig selv spørgsmålet, om et generationsskifte i deres virksomhed snart står for døren. Dertil hører spørgsmålet om dette skifte eventuelt skal fremrykkes, for at kunne drage fordel af de nugældende regler for afgifter ved generationsskifter.

Står du og overvejer et generationsskifte, eller har du andre spørgsmål herom er du naturligvis velkommen til at kontakte vores dygtige advokater Lars Sundtoft Madsen eller Jesper Ørskov Nielsen.


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk