Jesper Ganzhorn Ørskov

Jesper Ganzhorn Ørskov er teamleder for Team Erhverv, og beskæftigere sig udover almindelig erhvervsret særligt med ansættelsesret, selskabsret, virksomhedsoverdragelser og bestyrelsesarbejde. Herudover arbejder Jesper med rådgivning omkring fast ejendom herunder navnlig om køb og salg af investeringsejendomme.

Jesper har en betydelig erfaring med og indsigt i forretningsmæssige forhold, og involveres derfor ofte i forhandlinger og strategiske overvejelser i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og generationsskifter.

I sit daglige arbejde lægger Jesper stor vægt på altid at være i øjenhøjde med kunderne, at være tilgængelig og levere en resultatorienteret rådgivning.

Jesper sidder i bestyrelsen for en lang række selskaber og fonde – oftest som formand eller næstformand – og har et meget stort erhvervs netværk og kendskab til mange dele af dansk erhvervsliv.

I 2016 blev Jesper udnævnt som honorær konsul for Polen, og formidler kontakt mellem danske og polske virksomheder/selskaber.

Sekretær: Karin Klitgaard Brunsborg
E-mail: jn@interlex.dk
Tlf dir: 87 34 34 24
Mobil: 28 19 58 38

Uddannelse:

1996 Cand. jur. Aarhus Universitet,
1999 Advokat
1999 Møderet for Landsret
2004 Møderet for Højesteret

Undervisning:

Jesper har undervist på Aarhus Universitet i aftale- og erstatningsret
samt på Aarhus Købmandsskole i ansættelsesret.

Sprog:

Engelsk

Fagområder