INTERLEX Advokater

Lars Sundtoft Madsen

Lars Sundtoft Madsen beskæftiger sig primært med selskabsret, herunder stiftelser, udarbejdelse af ejeraftaler, omstruktureringer og virksomhedsoverdragelser. Derudover har Lars over en årrække specialiseret sig indenfor alle aspekter af ansættelsesret, hvor han i en lang række sager har repræsenteret såvel arbejdsgivere som arbejdstagere. Endeligt rådgiver Lars i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, herunder såvel private ejendomme som investeringsejendomme.

Lars har stor procedureerfaring og har indenfor sine fagområder ført et betydeligt antal retssager for flere instanser.

Lars sætter en ære i at yde kvalificeret rådgivning i øjenhøjde, og det er afgørende for ham, at han med sin rådgivning kan tilføre forretningsmæssig værdi for klienterne.

Sekretær: Lotte Jørgensen og Annette Garlik Jensen
E-mail: lsm@interlex.dk
Tlf dir: 87 34 34 17
Mobil: 22 16 45 86

Uddannelse:
Cand. Jur 2009
Advokat 2012
Møderet for højesteret

Undervisning:
Lars underviser i ansættelsesret på Aarhus Universitet, HR and Communication.

Derudover har Lars ved flere lejligheder undervist iværksættere om opstart af virksomhed, valg af selskabsform samt vigtige juridiske fokusområder ved virksomhedsdrift.

Sprog:
Engelsk

Fagområder: