Jacob Pedersen

Jacob Pedersen er specialiseret inden for tvister mellem borgere og myndigheder, herunder særligt landbrugssager, ekspropriationssager, erstatningssager, sager vedrørende miljø- og planlovgivning og naboretlige sager.

Derudover beskæftiger Jacob sig med førelse af rets- og voldgiftssager inden for bygge- og anlægsarbejder.

Jacob har gennem tiden opbygget et stort og praktisk kendskab til landbrugets arbejdsområder og udfordringer.

I sit daglige virke lægger han vægt på at skabe værdifulde løsninger med et skarpt øje for klientens interesser.

Uddannelse

2018 Cand. Jur. Aarhus Universitet

Fremmedsprog

Engelsk

Fagområder

Kontrakter
Ansættelsesret
Køb og salg af bolig – privat
Entrepriseret
Lejeret
Offentligret og forvaltningsret
Landbrugsret
Køb og salg af landbrugsejendomme
Generationsskifte
Miljø og planlovgivning
Ekspropriation
Erstatningssager vedrørende landbrugsmæssige kontraktforhold
Krydsoverstemmelse & straffesager i relation til særlovsovertrædelser
Skelsager og naboret
Erstatningssager i kontraktforhold
Erstatningssager mod myndigheder
Retsagsbehandling


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk