Jacob Pedersen

  • Sekretær:
    Dorthe Porse
Uddannelse

2018 Cand. Jur. Aarhus Universitet

Fremmedsprog

Engelsk

Fagområder

Kontrakter
Ansættelsesret
Køb og salg af bolig – privat
Entrepriseret
Lejeret
Offentligret og forvaltningsret
Landbrugsret
Køb og salg af landbrugsejendomme
Generationsskifte
Miljø og planlovgivning
Ekspropriation
Erstatningssager vedrørende landbrugsmæssige kontraktforhold
Krydsoverstemmelse & straffesager i relation til særlovsovertrædelser
Skelsager og naboret
Erstatningssager i kontraktforhold
Erstatningssager mod myndigheder
Retsagsbehandling


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk