Gert Lund

Gert Lund arbejder specialiseret inden for landbrugsretten. Gert beskæftiger sig primært med ekspropriationssager, miljø- og planlovgivning samt øvrige offentligretlige problemstillinger.

Gennem sine mange år som specialiseret landbrugs- og miljøadvokat har Gert opbygget en helt unik praktisk erfaring og teoretisk viden, som altid skinner igennem i Gerts dedikerede og kompetente rådgivning.
Dertil kommer en betydelig procedureerfaring med sager ved både by- og landsretterne, Højesteret, EU-Domstolen samt voldgiftssager.

I sit daglige virke lægger Gert vægt på at holde fokus på enkelhed og forståelighed i sin rådgivning med et altid sagligt og skarpt overblik.

Gert er medlem af Danske Miljøadvokater samt Danske Landbrugsadvokater.

  • Sekretær:
    Dorthe Porse
Uddannelse

1993 Cand. jur. Aarhus Universitet
1996 Advokat
1997 Møderet for Landsret
2002 Møderet for Højesteret

Fremmedsprog

Engelsk

Udgivelser

Diverse artikler i miljø- og landbrugsfaglige tidsskrifter

Fagområder

Landbrugsret
Offentligret og forvaltningsret
Miljø og planlovgivning
Ekspropriation
Skelsager og naboret
Erstatningssager vedrørende landbrugsmæssige kontraktforhold
Retssager
Straffesager inden for miljø-, medicin- og dyreværnslovgivningen
Krydsoverstemmelse og straffesager i relation til særlovsovertrædelser


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk