Gert Lund

  • Sekretær:
    Dorthe Porse
Uddannelse

1993 Cand. jur. Aarhus Universitet
1996 Advokat
1997 Møderet for Landsret
2002 Møderet for Højesteret

Fremmedsprog

Engelsk

Udgivelser

Diverse artikler i miljø- og landbrugsfaglige tidsskrifter

Fagområder

Landbrugsret
Offentligret og forvaltningsret
Miljø og planlovgivning
Ekspropriation
Skelsager og naboret
Erstatningssager vedrørende landbrugsmæssige kontraktforhold
Retssager
Straffesager inden for miljø-, medicin- og dyreværnslovgivningen
Krydsoverensstemmelse & straffesager i relation til særlovsovertrædelser


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk