REKONSTRUKTION

Reglerne om rekonstruktion kan anvendes på såvel insolvente personer og virksomheder, hvor personen/virksomheden skønnes at kunne rekonstrueres i den eksisterende enhed, typisk ved en tvangsakkord i form af en procentvis nedsættelse, bortfald af gælden eller en betalingsudsættelse eller gennem salg af hele eller dele af virksomheden.

En rekonstruktion kan f.eks. være relevant i tilfælde, hvor der ikke har kunnet findes en mindelig løsning med en/flere kreditorer med henblik på at afværge en konkurs,

I forbindelse med rekonstruktionen bistår INTERLEX Advokater som rekonstruktør udpeget af skifteretten med at undersøge og tilrettelægge, hvordan personen/virksomheden bedst rekonstrueres, ligesom vi bistår med at udarbejde rekonstruktionsplan og rekonstruktionsforslag som danner rammen for de efterfølgende møder i skifteretten, hvor det besluttes om rekonstruktionen skal gennemføres.

Vi har mange gange virket som udpeget rekonstruktør af skifteretten og har såvel de fornødne faglige kompetencer, netværk, hurtigheden og viljen til at hjælpe med gennemføre en vellykket rekonstruktion.


Charlotte Graakjær Eriksen

Advokat
Insolvensret, Rekonstruktion, Konkurs og Selskabsret. Medlem af Danske Insolvensadvokater og udpeget som medlem af Gældsstyrelsens advokatpanel.
Sekretær: Gitte la Cour
cge@interlex.dk
87 34 34 09
40 22 79 37

Susan Lund Danielsen

Advokat
Insolvensret, Selskabsret, Generel erhvervsret, Rekonstruktion, Konkurs og Retssager vedrørende insolvensretlige emner
sld@interlex.dk
87 34 34 25
30 63 58 17

Torben Korsager

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Insolvensret, Køb og salg af fast erhvervsejendomme, Selskabsret, Kontrakter, Virksomhedsoverdragelse, Rekonstruktion, Konkurs, Internationale retsforhold og Retssager vedrørende insolvensretlige emner. Certificeret Insolvensadvokat.
Sekretær: Gitte Hedegaard og Gitte la Cour
tk@interlex.dk
20 64 01 54

Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk