Charlotte Graakjær Eriksen

Charlotte Graakjær Eriksen har gennem mange års erfaring med behandling af konkursboer, i alle størrelser og indenfor alle brancher, opnået en stor teoretisk og praktisk erfaring indenfor insolvensretten. Gennem de senere år har Charlotte også behandlet et stort antal landbrugskonkurser.

Charlotte har stor erfaring med virksomhedsoverdragelser i konkurs, herudover rådgiver Charlotte også købersiden i forbindelse med køb af aktiver og aktiviteter fra et konkursbo eller en nødlidende virksomhed. Ligeledes fører Charlotte retssager indenfor insolvensretlige emner herunder omstødelses-, erstatnings- og konkurskarantænesager.

Charlotte rådgiver kriseramte virksomheder og personer, hvor hendes mål er at hjælpe med at tilvejebringe vedvarende løsninger på opståede likviditetsmæssige udfordringer. Det kan bl.a. bestå i at forhandle med en/flere kreditorer (fx bankforbindelse eller Skat) eller den samlede kreditormasse, som enten kan ske i en udenretlig dialog eller gennem skifteretten (rekonstruktion).

Herudover arbejder Charlotte med selskabsret, herunder rådgivning om omstruktureringer, ligesom hun tilbyder generel erhvervsretlig rådgivning af erhvervsvirksomheder.

I sit daglige arbejde ligger Charlotte vægt på at yde en grundig, hurtig og resultatorienteret rådgivning.

Charlotte Graakjær Eriksen er medlem af Danske Insolvensadvokater og af Gældstyrelsens advokatpanel.

  • Sekretær:
    Gitte la Cour
Uddannelse

2006 Studerede jura 1 semester på University of East Anglia, UK
2007 Cand. jur. Aarhus Universitet
2010 Advokat

Fremmedsprog

Engelsk

Fagområder

Insolvensret
Rekonstruktion
Konkurs
Selskabsret


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk