EU-direktiv om forebyggende rekonstruktion

september 26, 2019

EU-Rådet har underskrevet EU-direktiv om forebyggende rekonstruktion

EU-rådet har d. 6 juni 2019 formelt vedtaget et direktiv, der fastlægger rammene for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance i form af gældssanering og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering.

Det overordnede formål med direktivet er at skabe harmonisering af reglerne i EU. Dette skal således mindske forskellene i de nationale regelsæt, idet de forskelligartede regelsæt og risikoen for en ukendt og langvarig eller kompleks insolvensprocedure medfører usikkerhed blandt investorer, som derfor ikke ønsker at investere på tværs af landegrænser.

Den danske konkurslov giver allerede i dag insolvente virksomheder mulighed for at træde i rekonstruktion, ligesom konkursloven også hjemler mulighed for gældssanering for personer under visse betingelser.

Direktivet indebærer derfor ikke, at der skal foretages en større revision af de danske regler. Dog vil visse ændringer være påkrævet for at de danske regler er i overensstemmelse med direktivet.

Forebyggende rekonstruktion vil påvirke dansk erhvervsliv

Der vil bl.a. skulle fastsættes regler, om at en skyldner allerede, når der foreligger ”sandsynlighed for insolvens”, skal have adgang til en ramme for forebyggende rekonstruktion. Dette skal således sikre at virksomheden kan afværge insolvens.

Direktivet indebærer derfor, at der skal fastsættes lovregler, der gør det muligt at træde i rekonstruktion på et tidligere tidspunkt end det er tilfældet nu. Pt. skal en virksomhed være insolvent, før virksomheden kan træde i rekonstruktion.

Formålet med reglerne om en forebyggende rekonstruktion er, at sikre levedygtighed blandt flere virksomheder, hvorved arbejdspladser beskyttes og erhvervsaktiviteten opretholdes. Endvidere forventes reglerne om adgang til en forebyggende rekonstruktion at indebære, at der skrides ind før virksomhederne misligholder eventuelle lån. Således bør den negative indvirkning på den finansielle sektor afbødes.

Direktivets formål er derudover at sikre:

  • at hæderlige insolvente eller svært gældstyngede iværksættere kan drage fordel af fuld gældssanering efter en rimelig periode, der som udgangspunkt fastsættes til 3 år, og derved kan få en ny chance til at starte virksomhed på ny
  • at effektiviteten af procedurerne for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering forbedres, navnlig for at gøre dem kortere

Der er tale om et rammedirektiv, hvilket betyder, at det enkelte medlemsland selv fastlægger, hvordan direktivets regler skal implementeres. I Danmark er det Konkursrådet, der skal stå for implementeringen. Direktivet skal først være implementeret i 2021, da medlemslandene har 2 år fra direktivets offentliggørelse i EU Tidende til at indarbejde reglerne.

Kontakt os gerne for en snak om jeres muligheder

Har du spørgsmål til, hvad det nye EU-direktiv kan komme til at betyde for din virksomhed, eller ønsker du rådgivning i forbindelse hermed er du velkommen til at tage kontakt til vores specialist Torben Korsager.


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk