INTERLEX Advokater

Torben Korsager

Torben Korsager er specialiseret i håndtering af insolvenssager på alle niveauer – fra opgørelse af store konkursboer til rekonstruktion af den lille enkeltmandsvirksomhed. Insolvenssager er ofte præget af et betydeligt tidspres, men Torben har et stort fagligt overblik, en kreativ tilgang og en forretningsmæssig forståelse, som gør, at han finder frem til den løsning, der har størst værdi på lang sigt.

Som teamleder i Team Insolvens har Torben ansvaret for, at teamet spænder over alle juridiske aspekter indenfor insolvens, hvor Torben tillige yder rådgivning i øvrige felter såsom selskabsret samt køb og salg af fast ejendom.

I sit daglige arbejde lægger Torben stor vægt på altid at være i øjenhøjde med klienterne, at være tilgængelig og levere en resultatorienteret rådgivning.

Torben Korsager er medlem af Danske Insolvensadvokater og optaget i Gældsstyrelsens Advokatpanel.

Derudover indgår Torben som en del af ledelsen af INTERLEX Advokater.

Sekretær: Gitte Hedegaard og Gitte la Cour
E-mail: tk@interlex.dk
Mobil: 20 64 01 54

Uddannelse:
1989 Cand. jur. Aarhus Universitet
1992 Advokat
1994 Møderet for Landsret
2001 Møderet for Højesteret

Hverv/medlemsskaber:

  • Fast likvidator/kurator ved Skifteretten i Aarhus
  • Optager i Gældsstyrelsens Advokatpanel
  • Certificeret insolvensadvokat ved Danske Insolvensadvokater

Fremmedsprog:
Engelsk

Fagområder:

Certificeret Insolvens Advokat