OVERDRAGELSE AF EJENDOM TIL FAMILIE

december 15, 2021

Historisk set har man siden 1982 kunnet overdrage fast ejendom til børn til en værdi svarende til den offentlige vurdering +/- 15% ved gave eller arv.

Højesteret har i 2016 afsagt en dom som har ændret på denne praksis i forbindelse med overdragelse ved arv, hvis der foreligger særlige omstændigheder, der indikerer, at værdien er en anden end den offentlige vurdering.

Østre Landsret har i en ny afgørelse af 29. november 2021 fastslået at begrebet ”særlige omstændigheder” også anvendes i forbindelse med overdragelse ved gave.

I denne afgørelse var der tale om en ejendom, købt i september 2015 for kr. 61.750.000 med overtagelse 15. december 2015. Ejendommen blev videresolgt til børn og børnebørn for kr. 32.200.000 svarende til den offentlige vurdering minus 15% den 17. december 2015.

Østre Landsret fandt, at det var en særlig omstændighed, at ejendommen er handlet mellem uafhængige parter, kort tid før overdragelsen.

Skatterådet har ligeledes i en række bindende svar fra efteråret 2021 prøvet spørgsmålet om, hvornår der foreligger ”særlige omstændigheder”.

Skatterådet lægger bl.a. vægt på følgende momenter:

  • om der er indhentet en mæglervurdering indenfor den seneste tid
  • prisforskellen mellem mæglervurdering og den ønskede handelspris
  • om øvrige børn kompenseres på anden måde
  • tidsmæssig forløb mellem erhvervelsen af ejendommen og videresalget
  • forældrenes købesum sammenholdt med videresalgsprisen til barnet
  • størrelsen af og tidspunktet for optagelse af første realkreditbelåning efter overdragelsen til barnet

Hos INTERLEX Advokater bistå vi med rådgivning om overdragelse af ejendom til børn.

Kontakt Advokat Susanne Buskov Møller på e-mail sbm@interlex.dk for nærmere rådgivning.

 

Susanne Buskov Møller, Advokat
E-mail: sbm@interlex.dk
Tlf. dir.: 87 34 42 33
Mobil: 21 60 15 84


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk