Nyt styresignal ændrer praksis for ”A/B-modellen”

oktober 28, 2020

Nyt styresignal ændrer praksis for ”A/B-modellen”

Den 27. august 2020 offentliggjorde skattestyrelsen et nyt styresignal som ændrer praksis for værdiansættelse af aktieklasserne i såkaldte A/B-modeller. Praksisændringen indbefatter at man ved værdiansættelse i visse tilfælde skal medregne en gevinstmulighed. Praksisændringen har virkning fra den 28. februar 2021 og hvis man derfor har planer om generationsskifte i nærmeste fremtid, bør man snarest tage stilling til om man ønsker at benytte A/B-modellen.

A/B-modellen

Modellen er grundlæggende at man forinden et generationsskifte opdeler aktierne i A- og B-aktier, hvor A-aktierne har forlods ret til udbytte. Eftersom B-aktierne står tilbage for A-aktiernes forlods udbytteret kan B-aktierne overdrages til en efter omstændighederne lav værdi, samtidig med at de nye ejere/børnene er sikret en ejerandel af den fremtidige værditilvækst i selskabet. Den hidtidige praksis er at værdiansættelsen primært er afhængig af selskabets værdi og af værdien af den forlods udbytteret inklusiv opskrivning.

Den hidtidige A/B-model og værdiansættelse er fortsat gældende indtil at styresignalet træder i kraft den 28. februar 2021. Det skal dog dokumenteres, at overdragelsen er sket forinden denne dato.

Praksisændring

Med praksisændringen skal den værdimæssige forskydning mellem klasserne indregnes i værdiansættelsen af A- og B-aktierne. Det sker på baggrund af skattestyrelsens opfattelse af at den fremtidige indehaver af B-aktierne får adgang til en potentielt stor gevinst ved en relativ lav investering, hvorfor der opstår asymmetri mellem gevinstmuligheden og risikoen. Fremover skal denne formueforskydning mellem A- og B-aktierne således indregnes i værdiansættelsen af anparterne.

For god ordens skyld skal det nævnes at SKAT forbeholder sig retten til at skønne ved værdiansættelsen, og at en forkert værdiansættelse kan medføre vidtrækkende skattemæssige konsekvenser for aktionærerne.

Kontakt os gerne for en uforpligtende drøftelse

Har du planer om generationsskifte i nærmeste fremtid eller har du i øvrigt spørgsmål til indretningen af din virksomhed, heraf skatteretlige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os i Team Erhverv.

 

Advokat Lars Sundtoft Madsen, 22 16 45 86 – lsm@interlex.dk


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk