SERIESALG OG PROJEKTUDVIKLING

Står du overfor at gennemføre større seriesalg, tilbyder INTERLEX Advokater et stærkt team af advokater og advokatsekretærer med omfattende erfaring i håndtering af seriesalg, eller står du med en ejendom, der kan sælges til en projektudvikler, tilbyder INTERLEX vores ekspertise omfatter udvikling og seriesalg af boliger, lige fra parcelhuse, boliger på sokkelgrund, ejerlejligheder, andelsboliger og ferieboliger som sommerhuse og hotellejligheder.

Vores ekspertise dækker hele processen og kan med fordel opdeles i tre faser: Projektudvikling, tilrettelæggelse af salget og selve salget.

Ved projektudvikling vurderer vi hovedejendommen, udviklingsmulighederne, vi rådgiver om finansieringen, ser på vilkårene for finansieringen og yder juridisk bistand i forbindelse med din investering.

Ved tilrettelæggelse af salget udarbejder vi de juridiske vilkår for salget, rådgiver om den overordnede, juridiske struktur, koordinerer med landinspektøren og sikrer en klar aftale om, hvem der gør hvad.

Ved salget forhandler vi med køber eller købers advokat, koordinerer med ejendomsmægleren, udarbejder skøde, sørger for tinglysningsmæssig berigtigelse og refusion samt frigivelse af købesummen.


Lars Sundtoft Madsen

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Selskabsret, Virksomhedsoverdragelse, Kontrakter, Ansættelsesret, Køb og salg af bolig – privat, Køb og salg af erhvervejendomme, Seriesalg og Projektudvikling, Inkasso og Lejeret
Sekretær: Lotte Jørgensen
lsm@interlex.dk
87 34 34 17
22 16 45 86

Susanne Buskov Møller

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Køb og salg af bolig – privat, Køb og salg af erhvervsejendomme, Lejeret, Seriesalg og Projektudvikling, Erhvervslejeret, Generationsskifte, Arveret, Generel rådgivning og Kontrakter
Sekretær: Susanne Skaarup Christensen
sbm@interlex.dk
87 34 34 33
21 60 15 84

Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk