De første nye ejendomsvurderinger

november 1, 2019

De første nye ejendomsvurderinger

Fra den 30. oktober 2019 kunne 80.000 boligejere for første gang få et indblik i deres nye ejendomsvurdering. Her kunne det ses om deres bolig på papiret er blevet mere eller mindre værd.

I første omgang er ejendomsvurderingerne alene vejledende, og vil fungere som en ”test” af ejendomsvurderingssystemet, som fremover vil blive lavet på bagrund af meget mere data end tidligere, for på den måde, forhåbentligt, at give et mere tidssvarende vurdering af borgernes ejendom.

For danske boligejere kan ejendomsskatterne være en stor udgift i økonomien, hvorfor de nye ejendomsvurderinger har særligt interesse for mange, og afventes med spænding.

De nye ejendomsvurderinger – det skal du være opmærksom på

Følgende ting er særligt vigtigt at have kendskab til eller være opmærksom på for de nye ejendomsvurderinger:

  • Gennemsigtighed: Boligejere får mulighed for at se de centrale data for boligen på vurderingsportalen.dk
  • Boligens BBR-meddelelse vil indgå i den nye ejendomsvurdering, hvorfor det er vigtigt, at boligejere kontrollerer, at deres boligs BBR-meddelelse er korrekt, idet BBR-meddelelse kan være indberettet af en tidligere ejer af boligen, eller ikke er blevet rettet i forbindelse med en tilbygning m.v.
  • Vurderingssystemet har forbindelse til tinglysningen.dk, hvor alle hussalg bliver registreret i forbindelse med et ejerskifte, hvorfor prisudviklingen på boligmarkedet også løbende vil indgå i ejendomsvurderingerne.
  • Ændring i det omkringliggende miljø, som f.eks. anlæggelse af og afstand til motorvej, vindmøller, sø eller skov, vil fremover også have indflydelse på ejendomsvurderingerne.
  • Nye lokal- og kommunalplaner vil også indgå i ejendomsvurderingerne fremover.

Hvornår kommer de nye ejendomsvurderinger?

I forbindelse med indføringen af de nye vurderinger indføres der et såkaldt ”forsigtighedsprincip”. Dette princip skal sikre, at den usikkerhed, der altid vil være ved en vurdering, kommer boligejeren til gode. Det betyder helt konkret, at det beløb, man som boligejer skal betale skat af, generelt sættes 20 procent lavere end den offentlige vurdering.

Det forventes, at de nye ejendomsvurderinger vil blive rullet ud i 2020, mens regeringen i sidste uge oplyste, at nogle boligejere dog skal vente helt til 2022 på de nye vurdering.


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk