CORONA – COVID19

marts 12, 2020

Hos INTERLEX Advokater vil vi gøre vores for at hindre yderligere udbredelse af virussen, og vi følger derfor regeringens opfordring til i videst muligt omfang at lade vores medarbejdere arbejde hjemmefra samt afspadsere og holde ferie.

Har du aftalt møde med os indenfor den nærmeste fremtid, vil dette møde i videst muligt omfang i stedet blive afholdt over telefonen eller via videokommunikation. Du vil blive kontaktet af en af vore advokater for en drøftelse af den praktiske håndtering.

Vi vil gøre vores yderste for, at det ikke kommer til at have indflydelse på vores sagshåndtering, men det kan dog ikke udelukkes, at sagerne i de kommende 14 dage ikke nødvendigvis kan håndteres med sædvanlig effektivitet. Det håber vi meget, at vores klienter og samarbejdspartnere har forståelse for.

Samtlige vores jurister er fortsat tilgængelige såvel pr. mail som pr. mobiltelefon, og I er meget velkomne til at kontakte os, hvis der måtte være spørgsmål eller bemærkninger.

Se kontaktoplysninger på vores advokater og øvrige jurister her:

https://interlex.dk/advokater/

Ændring af tinglysningsloven kan fra 1. juli 2019 både gøre det billigere og mere fleksibelt for boligejere og erhvervsdrivende at udskifte pantebreve.

Den nu afgåede regering vedtog sidste år 30 initiativer, med henblik på at forenkle det danske afgiftssystem.
Blandt disse initiativer var et forslag om sanering af tinglysningsafgiften, der ville medføre en udvidet adgang til overførsel af den variable tinglysningsafgift.

Tinglysningslovens nuværende regler

De væsentligste typer pantebreve i dag, som benyttes ved finansiering af ejendommen er: Kreditforeningspantebreve, ejerpantebreve og alm. pantebreve. De tre typer pantebreve giver den samme sikkerhed, og koster samme tinglysningsafgift: et fast beløb på kr. 1.660 + en variable tinglysningsafgift på 1,5 % af pantebrevets hovedstol. I private bolighandler ligger tinglysningsafgiften derfor ofte på mellem kr. 25.000 – 150.000, og i erhvervshandler kan beløbet løbe op over én million kroner.

Som reglerne er i dag, vil det i visse situationer være muligt at genbruge den variable afgift (på 1,5 %), hvis man skifter fra ét pantebrev til et andet. F.eks. hvis man ønsker at omdanne sit almindelige pantebrev til et ejerpantebrev.

Der er imidlertid også situationer, hvor det ikke er muligt at genbruge den variabel afgift. Eksempelvis hvis man ønsker at ændre et realkreditlån til et banklån, der ikke er på realkreditlignende vilkår. I denne situation vil man skulle betale den variable tinglysningsafgift på ny, hvilket altså for mange vil betyde en betydelig forøgelse af de økonomiske omkostninger for f.eks., at kunne omlægge lånet.

De nye regler vedr. tinglysningsafgiften

Ifølge de nye regler bliver den faste tinglysningsafgift pr. 1. juli 2019 nedsat med kr. 20 fra 1.660 til 1.640, og den variable afgift bliver nedsat fra 1,50 % til 1,45 %. Mere væsentligt er dog, at det samtidigt bliver muligt at modregne det gamle lån i nye lån for alle tre ovenstående typer pantebreve, når tinglysningsafgiften skal beregnes.

På det praktiske plan betyder dette, at hvis størrelsen på det nye lån ikke overskrides hovedstolen på pantebrevet, kan hele den variabel tinglysningsafgift således modregnes. Der vil således alene skulle betales den faste tinglysningsafgift, som fra 1. jul 2019 er kr. 1.640, og ikke en afgift på f.eks. mellem kr. 25.000 – 150.000.

Den ovenfor nævnte situation med ændring af realkreditlån til banklån vil derfor kunne ske uden betaling af den variabel tinglysningsafgift.

Samtidig med ovenstående er det også vedtaget, at den variable tinglysningsafgift fra 1. januar 2026 vil blive yderligere nedsat til 1,25 %.

Kontakt os gerne for en snak om jeres muligheder

Har du spørgsmål til, hvad de nye regler i tinglysningsloven konkret betyder for dig, eller ønsker du rådgivning i forbindelse med køb, salg eller omlægning af lån til fast ejendom er du velkommen til at tage kontakt til vores specialist Susanne Møller Byskov.


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk