INTERLEX Advokater medarbejder

Thomas Heintzelmann

Thomas Heintzelmann har i mange år beskæftiget sig intensivt med alle aspekter indenfor entrepriseretten og er specialist i at løse problemer med bygge- og anlægsarbejder og forhold indenfor udbudsretten.

Thomas rådgiver klienter i forbindelse med kontraktindgåelse navnlig i fast ejendom og entrepriseforhold og er advokat for entreprenørvirksomheder, bygherrer og tekniske rådgivere. Det er en naturlig del af hans rådgivning at løse tvister med et løsningsorienteret fokus til gavn for klienten.

Som teamleder i Team Fast Ejendom har Thomas ansvaret for, at teamet spænder over alle juridiske aspekter indenfor fast ejendom, hvor Thomas tillige yder rådgivning i øvrige felter såsom erhvervslejeretten samt køb og salg af fast ejendom.

Sekretær: Annette Garlik Jensen og Marianne Brøgger Lippert
E-mail: thh@interlex.dk
Tlf dir: 87 34 34 21
Mobil: 28 87 14 34

Uddannelse:
1996 Cand. jur. Aarhus Universitet
1999 Advokat
1999 Møderet for Landsret
2005 Møderet for Højesteret

Undervisning:
Ekstern lektor i Køb af fast ejendom på Aarhus Universitet 2002-2006
Foredragsvirksomhed i kurser om byggeriets regler

Medlemsskaber:
Det Danske Selskab for Byggeret
Byggesocietetet
Dansk Forening for Udbudret

Fremmedsprog:
Engelsk

Fagområder: