INTERLEX Advokater

SØREN ABILDGAARD PEDERSEN

Søren Abildgaard Pedersen arbejder med generel erhvervsrådgivning med hovedvægt på selskabsret, etablering og overdragelse af virksomheder, generationsskifte, selskabsstruktur og kontrakter. Endvidere har Søren igennem mange år beskæftiget sig med overdragelse af fast ejendom, men med hovedvægten på erhvervsejendomme.

Endelig beskæftiger Søren sig med medieret.

Via sit arbejde med erhvervslivets retsforhold har Søren opbygget en betydelig erfaring i at løse og medvirke til løsning af konflikter og medvirke til, at der findes løsninger, således at konflikter kan undgås.

Søren har med sit store kendskab til erhvervslivets forhold, sin betydelige rådgivningsmæssige erfaring og et stort netværk de bedste forudsætninger for at yde en værdiforøgende rådgivning.

Søren har igennem flere år været benyttet for bestyrelsesmedlem og sidder i dag i mange selskabers bestyrelser – såvel nationale som internationale.

Derudover indgår Søren som en del af ledelsen af INTERLEX Advokater.

Sekretær: Marianne Brøgger Lippert og Mette Ravn
E-mail: sp@interlex.dk
Tlf dir: 87 34 34 36
Mobil: 22 44 11 47

Uddannelse:

1985 Cand. jur. Aarhus Universitet
1988 Advokat
1989 Partner
1989 Møderet for Landsretten
1994 Møderet for Højesteret

Undervisning:

Tidligere ekstern lector for Aarhus Universitet
Foredragsholder – specielt indenfor emnerne generationsskifter og virksomhedsoverdragelser.

Fremmedsprog:

Engelsk og Tysk

Fagområder: