REKONSTRUKTION GØRES BILLIGERE OG LETTERE FOR AT AFVÆRGE KONKURS

marts 25, 2021

Folketinget har den 23. marts 2021 vedtaget et lovforslag, der medfører en række væsentlige ændringer i reglerne om rekonstruktion. Ændringerne forbedrer mulighederne for, at levedygtige virksomheder, der er kommet i økonomiske vanskeligheder, kan videreføres i stedet for at gå konkurs.

 

Covid-19

Lovforslaget er udløst af den nuværende covid-19-situation i Danmark, men er ikke betinget af, at virksomhedens økonomiske vanskeligheder er opstået som følge af covid-19, ligesom de nye regler også vil gælde efter covid-19.

Lovforslaget indeholder en række ændringer i de nuværende regler, der skal gøre rekonstruktion billigere og mere attraktiv især for mindre virksomheder og forhåbentlig medføre, at flere virksomheder vil søge om rekonstruktion og flere vil overleve i stedet for at gå konkurs.

 

Ændringerne kort fortalt

Lovforslaget indeholder overordnet følgende ændringer til de nuværende rekonstruktionsregler:

 • Mulighed for fravalg af regnskabskyndig tillidsmand
  • Det skal ikke længere være obligatorisk, at der skal udpeges en regnskabskyndig tillidsmand (typisk revisor) ved rekonstruktionens indledning.
  • Fremadrettet skal der alene udpeges en regnskabskyndig tillidsmand, hvis virksomheden selv beder om det, eller kreditorer, der udgør mindst 25% af de stemmeberettigede kreditorer, anmoder om det. Endvidere kan rekonstruktøren når som helst i forløbet vælge at antage regnskabskyndig bistand.
 • Første afstemningsmøde vedrørende rekonstruktionsplanen kan udsættes
  • Fristen for afholdelse af afstemningsmødet vedrørende rekonstruktionsplanen kan uden yderligere begrundelse udsættes i op til 4 uger, således mødet først skal afholdes mellem 4-8 uger efter rekonstruktionens indledning.
 • Rekonstruktion kan bringes til ophør uden efterfølgende konkurs
  • Rekonstruktionen kan frit bringes til ophør, indtil rekonstruktionsplanen er vedtaget (typisk indenfor de første 4-8 uger), således at virksomheden ikke automatisk overgår til konkurs, hvis rekonstruktionen mislykkes.
 • Sikkerhedsstillelse for efterfølgende konkurs udgår
  • Der stilles ikke længere krav om, at virksomheden ved rekonstruktionens indledning skal stille sikkerhed for omkostningerne for en eventuel efterfølgende konkursbehandling.
 • Bedre muligheder for at gennemføre en virksomhedsoverdragelse
  • Der er mulighed for en ”fast-track” virksomhedsoverdragelse, hvis det vurderes hensigtsmæssigt for at bevare virksomhedens værdi. Ordningen medfører, at selve virksomhedsoverdragelsen kan gennemføres før afstemningsmødet om rekonstruktionsplanen i skifteretten. Kreditorerne skal dog orienteres og kan blokere for overdragelsen, hvis flertallet af de stemmeberettigede kreditorer stemmer imod.
  • Ligeledes udvides muligheden for at få dækket lønmodtagerkrav for perioden ind til rekonstruktionens indledning hos Lønmodtagernes Garantifond, når der gennemføres en virksomhedsoverdragelse under rekonstruktionen. Det kan have en væsentlig betydning for, om en virksomhedsoverdragelse lykkes, idet køber dermed ikke hænger på de ofte tunge lønmodtagerkrav, der ligger forud for rekonstruktionens indledning.
 • Udvidet mulighed for at få dækket ”gamle” lønmodtagerkrav
  • Lønmodtagere, der før eller under rekonstruktionen opsiges og fritstilles, kan fremadrettet få udbetalt sine lønrestancer fra Lønmodtagernes Garantifond. Tidligere måtte opsagte lønmodtagere afvente udfaldet af rekonstruktionen, da Lønmodtagernes Garantifond kun dækkede, hvis virksomheden efterfølgende gik konkurs.
  • Lønmodtagere, der fortsat er ansat i virksomheden, kan alene få udbetalt lønrestancer, der vedrører perioden forud for rekonstruktionens indledning fra Lønmodtagernes Garantifond, hvis virksomheden går konkurs. Ved en vellykket og gennemført rekonstruktion vil virksomheden blive forpligtet til at betale 100% af lønrestancerne til lønmodtagerne.

 

Tiltrængte forbedringer

Hidtil er vores erfaring, at mange mindre virksomheder har opgivet at opstarte en rekonstruktion som følge af en meget omkostningstung proces.

Vi tager med kyshånd imod de ændrede regler, som vi er sikker på – især for de mindre virksomheder – vil forbedre mulighederne for en vellykket rekonstruktion.

 

Hvornår træder ændringerne i kraft

Lovændringerne finder anvendelse på alle nye rekonstruktioner, der indledes ved skifteretten efter lovens ikrafttræden den 23.03.2021.

Rekonstruktioner, der er indledt før lovens ikrafttræden, får desværre ikke gavn af lovændringerne.

 

Kontakt os gerne

Team Insolvens har mange års erfaring med at yde bistand til kriseramte virksomheder, herunder den nødvendige ekspertise og erfaring indenfor rekonstruktioner.

Står din virksomhed i økonomiske vanskeligheder er du meget velkommen til at kontakte advokat Torben Korsager eller advokat Charlotte Graakjær Eriksen for en drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe virksomheden igennem krisen.

 

INTERLEX Advokater medarbejder

Torben Korsager – Advokat, Partner

E-mail: tk@interlex.dk
Mobil: 20 64 01 54

Charlotte Graakjær Eriksen – Advokat

E-mail: cge@interlex.dk
Tlf. dir.: 87 34 34 09


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk