Rasmus Gørup Christiansen

Udover generel erhvervsrådgivning arbejder Rasmus Gørup Christiansen særligt med immaterialret, konkurrenceret, markedsføringsret, aget- og forhandlerforhold samt ansættelsesret. Herudover beskæftiger Rasmus sig med rådgivning omkring selskabsret og virksomhedsoverdragelser.

Rasmus har en betydelig erfaring med og indsigt i forretningsmæssige forhold, og involveres derfor ofte i forhandlinger og strategiske overvejelser. Herudover har Rasmus en erfaring med bestyrelsesarbejde.

I sit daglige arbejde lægger Rasmus stor vægt på altid at være tilgængelig og i tæt kontakt med kunderne, ligesom han ønsker at levere en resultatorienteret rådgivning.

Uddannelse:
2000 Cand. jur.
2003 Advokat

Undervisning:
Rasmus har omfattende erfaring som foredragsholder og mere end 10 års erfaring med undervisning på Aarhus Universitet, hvilket har givet ham en stor faglig indsigt.

Fagområder: