Birgitte Nygaard Christensen

Advokat · Møderet for Højesteret
Landbrugsret, Offentligret og forvaltningsret, Miljø og planlovgivning, ekspropriation, Skel og naboret, Erstatningssager vedrørende landbrugsmæssige kontraktforhold, Krydsoverstemmelse og straffesager i relation til særlovsovertrædelser, Straffesager inden for miljø-, medicin- og dyreværnslovgivningen og Generel erhvervsret
Sekretær: Dorthe Porse
bnc@interlex.dk
87 34 34 32
20 54 21 25

Birgitte Pasgaard

Advokatfuldmægtig
bpa@interlex.dk
87343416
48803250

Bjarke G. Jochumsen

Advokat · Møderet for Landsret
Kontrakter, Immaterialret, Markedsføringsret, Virksomhedsoverdragelse, Retssager og Generel erhvervsret
Sekretær: Ulla Frost Sjøgreen
bj@interlex.dk
87 34 34 43
40 23 18 93

Caroline Louise Ørskov Ganzhorn

Advokat · Møderet for Landsret · Certificeret voldgiftsdommer
Landbrugsret, Køb og salg af landbrugsejendomme, Generationsskifte og landbrugshandler, Miljø og planlovgivning, Skelsager og naboret, Offentligret og forvaltningsret, Retsagsbehandling, Voldgift og Erstatningssager vedrørende landbrugsmæssige kontraktforhold
Sekretær: Vibeke Høeg Andersen
clg@interlex.dk
87 34 34 37
29 11 04 01

Charlotte Graakjær Eriksen

Advokat
Insolvensret, Rekonstruktion, Konkurs og Selskabsret. Medlem af Danske Insolvensadvokater og udpeget som medlem af Gældsstyrelsens advokatpanel.
Sekretær: Gitte la Cour
cge@interlex.dk
87 34 34 09
40 22 79 37

Christian Bruun Homaa

Advokat
Selskabsret, Virksomhedsoverdragelse og Kontrakter
Sekretær: Lotte Jørgensen
cho@interlex.dk
87 34 34 42
92 44 09 36

Didde Hay

Advokatsekretær
Selskabsret, kontraktsret, retssager og miljøret.
dh@interlex.dk
87 34 34 55

Dorte Brinkmann

Receptionist
db@interlex.dk
87 34 32 22

Dorthe Porse

Advokatsekretær
Landbrugsret, sager mod offentlige myndigheder, retssager, voldgiftssager og ekspropriationssager. Har bestået eksamen som juridisk elitesekretær inden for Strafferet, Retssager samt Personskadeerstatning – Erstatningssystemet.
dop@interlex.dk
87 34 34 45

Frederikke Bülow Prisak

Advokatfuldmægtig
Generel erhvervsret, fast ejendom, entrepriseret og ansættelsesret.
fbp@interlex.dk
87 34 34 08
31 76 79 75

Gert Lund

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Landbrugsret, Offentligret og forvaltningsret, Miljø og planlovgivning, Ekspropriation, Skelsager og naboret, Erstatningssager vedrørende landbrugsmæssige kontraktforhold, Retssager, Straffesager inden for miljø-, medicin- og dyreværnslovgivningen og Krydsoverstemmelse og straffesager i relation til særlovsovertrædelser
Sekretær: Dorthe Porse
gl@interlex.dk
87 34 34 12
28 19 58 34

Gitte Hedegaard

Advokatsekretær
Selskabsret, erhvervsret, retssager samt insolvensret, herunder konkurs og rekonstruktion.
gh@interlex.dk
87 34 42 31

Gitte la Cour

Advokatsekretær
Insolvensret, herunder konkurs, tvangsopløsninger og rekonstruktion
glc@interlex.dk
87 34 34 14

Iben Gisselmann Spanner

Piccoline
Varetager alle former for forefalden arbejde og er kontorets uundværlige “blæksprutte”.

Jacob Pedersen

Advokat
Kontrakter, Ansættelsesret, Køb og salg af bolig – privat, Entrepriseret, Lejeret, Offentligret og forvaltningsret, Landbrugsret, Køb og salg af landbrugsejendomme, Generationsskifte, Miljø og planlovgivning, Ekspropriation, Erstatningssager vedrørende landbrugsmæssige kontraktforhold, Krydsoverstemmelse & straffesager i relation til særlovsovertrædelser, Skelsager og naboret, Erstatningssager i kontraktforhold, Erstatningssager mod myndigheder og Retsagsbehandling
jp@interlex.dk
87 34 42 24
81 40 66 70

Jesper Ganzhorn Ørskov

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Selskabsret, Bestyrelsesarbejde, Virksomhedsoverdragelse, Ansættelsesret, Kontrakter, Køb og salg af bolig – privat og Køb og salg af erhvervsejendomme
Sekretær: Karin Klitgaard Brunsborg og Mette Nørgård
jn@interlex.dk
87 34 34 24
28 19 58 38

Jesper Hedegaard

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Selskabsret, Kontrakter, Virksomhedsoverdragelse, Markedsføringsret, Køb og salg af erhvervsejendomme, Bestyrelsesarbejde, Lejeret, Inkasso og Retssager
Sekretær: Didde Hay
jh@interlex.dk
87 34 34 38
22 16 50 23

Karin Klitgaard Brunsborg

Advokatsekretær
Retssager, ansættelsesret, kontraktsret og selskabsret. Erhvervsjura I og II.
kkb@interlex.dk
87 34 34 48

Kristina Fausing Kylkjær

Advokat
Personskadeerstatning og Forsikring
kfk@interlex.dk
87 34 34 50
29 23 67 56

Lars Sundtoft Madsen

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Selskabsret, Virksomhedsoverdragelse, Kontrakter, Ansættelsesret, Køb og salg af bolig – privat, Køb og salg af erhvervejendomme, Seriesalg og Projektudvikling, Inkasso og Lejeret
Sekretær: Lotte Jørgensen
lsm@interlex.dk
87 34 34 17
22 16 45 86

Lotte Jørgensen

Advokatsekretær
Primært retssagsproces – herudover Voldgiftssager, Selskabsret, Ansættelsesret
lj@interlex.dk
87 34 34 46

Lotte Sønderskov

Administrationschef
Ansvarlig for regnskabsfunktionen samt indkøb af kontorartikler.
lms@interlex.dk
87 34 34 29
23 74 85 71

Marianne Brøgger Lippert

Advokatsekretær
Entrepriseret, voldgiftssager og retssager og generel selskabsret.
mbl@interlex.dk
87 34 34 18

Mette Nørgård

Advokatsekretær
Fast ejendom, tinglysning og dødsbobehandling
mn@interlex.dk
+45 87 34 34 31

Sara Maria Grau

Advokat · Møderet for Landsret
Personskadeerstatning, Forsikring og Retssager. Medlem af Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret (FEF) og foreningen Procedureadvokater.
Sekretær: Tine Egebjerg Olesen
smg@interlex.dk
87 34 34 06
61 35 01 07

Søren Abildgaard Pedersen

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Selskabsret, Virksomhedsoverdragelse, Kontrakter, Bestyrelsesarbejde, Køb og salg af erhvervsejendomme, Køb og salg af bolig – privat og Medieret
Sekretær: Marianne Brøgger Lippert
sp@interlex.dk
87 34 34 36
22 44 11 47

Steffen Skovbo

Advokatsekretær
Inkasso og relaterede insolvensretlige områder samt retssager. Har færdiggjort Jura Plus uddannelsen fra Jurainstituttet.

Susan Lund Danielsen

Advokat
Insolvensret, Selskabsret, Generel erhvervsret, Rekonstruktion, Konkurs og Retssager vedrørende insolvensretlige emner
sld@interlex.dk
87 34 34 25
30 63 58 17

Susanne Buskov Møller

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Køb og salg af bolig – privat, Køb og salg af erhvervsejendomme, Lejeret, Seriesalg og Projektudvikling, Erhvervslejeret, Generationsskifte, Arveret, Generel rådgivning og Kontrakter
Sekretær: Susanne Skaarup Christensen
sbm@interlex.dk
87 34 34 33
21 60 15 84

Susanne Skaarup Christensen

Advokatsekretær
Fast ejendom, herunder seriesalg, tinglysning, retssager, dødsbobehandling, kontraktsret og privatret.
ssc@interlex.dk
87 34 34 40

Thomas Heintzelmann

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Entrepriseret, Udbud, Køb og salg af bolig – privat, Køb og salg af erhvervsejendomme, Kontrakter og Bestyrelsesarbejde
Sekretær: Marianne Brøgger Lippert
thh@interlex.dk
87 34 34 21
28 87 14 34

Tine Egebjerg Olesen

Advokatsekretær
Retssager og erstatning vedr. personskadesager.
teo@interlex.dk
87 34 34 28

Torben Korsager

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Insolvensret, Køb og salg af fast erhvervsejendomme, Selskabsret, Kontrakter, Virksomhedsoverdragelse, Rekonstruktion, Konkurs, Internationale retsforhold og Retssager vedrørende insolvensretlige emner. Certificeret Insolvensadvokat.
Sekretær: Gitte Hedegaard og Gitte la Cour
tk@interlex.dk
20 64 01 54

Troels Otte

Advokatfuldmægtig
tro@interlex.dk
87343423
51813207

Uffe Baller

Seniorrådgiver
Procedure, Landbrugsret, Ekspropriation, Planlovgivning, Produktansvar, Forsikring, Generationsskifte, Bobehandling, Fast ejendom, Straffesager inden for miljø-, medicin- og dyreværnslovgivningen og Krydsoverstemmelse og straffesager i relation til særlovsovertrædelser
Sekretær: Vibeke Høeg Andersen
ub@interlex.dk
87 34 34 10
20 46 20 91

Ulla Frost Sjøgren

Advokatsekretær
ufs@interlex.dk
87 34 34 19

Vibeke Høeg Andersen

Advokatsekretær
Retssager, voldgiftssager og ekspropriationssager.

Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk