Ny typeformular for boliglejekontrakter

september 15, 2022

Folketinget har vedtaget en ny lejelov, som trådte i kraft den 1. juli 2022. Den nye lejelov er en sammenskrivning af den tidligere lejelov og lov om midlertidige boligforhold (boligreguleringsloven).

Ved udlejning af beboelseslejemål skal man være opmærksom på, at der som følge af den nye lejelov er kommet en ny typeformular for boliglejekontrakter – Typeformular A 10.

Typeformular 10A er med få ændringer en videreførelse af typeformular 9A, men har som noget nyt bl.a. nogle fortrykte felter omkring lejefastsættelse.

Den nye formular er autoriseret til at anvende på lejeforhold indgået efter 1. september 2022.

I perioden 1. september 2022 til 31. december 2022 kan man dog både anvende typeformular 9A og 10A, men fra 1. januar 2023 er det kun typeformular 10A, der er autoriseret og dermed kan anvendes.

Man bør således ikke anvende typeformular 9A efter 1. januar 2023, da formularen ikke er autoriseret efter denne dato, hvilket får den konsekvens, at hvis vilkår ikke er særligt fremhævet i kontrakten, gælder lejelovens bestemmelser.

Det er værd at bemærke, at den nye lejelov ikke indeholder overgangsbestemmelser og at den derfor finder anvendelse på alle lejeforhold efter 1. juli 2022 og uanset om man vælger den nye eller gamle typeformular i perioden 1. september til 31. december.

Har du brug for hjælp i lejeforhold, er du meget velkommen til at kontakte advokat Susanne Buskov Møller eller advokat Jacob Pedersen.

Susanne Buskov Møller, Advokat – Partner
E-mail: sbm@interlex.dk
Tlf. dir.: 87 34 42 33
Mobil: 21 60 15 84

Jacob Pedersen, Advokat
E-mail: jp@interlex.dk
Tlf. dir.: 87 34 42 24
Mobil: 81 40 66 70


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk