NY RETSAFGIFTSLOV – BETYDNINGEN FOR KONKURS- OG FOGEDSAGER

oktober 18, 2021

Ny lov om retsafgifter er netop trådt i kraft den 1. oktober 2021. Loven indeholder en række væsentlige ændringer af reglerne om retsafgift, der har til formål at forenkle reglerne. Bl.a. er de procentbaserede retsafgifter blevet afskaffet og erstattet af faste afgiftssatser.  Dette nyhedsbrev har fokus på ændringerne på insolvensområdet, dvs. i relation til konkurs, rekonstruktion og fogedsager

 

Konkurs og rekonstruktion 

Retsafgiften for kreditors konkursbegæring eller kreditors anmodning om rekonstruktionsbehandling stiger fra kr. 750 til kr. 1.500.

Til gengæld er skyldners egen konkursbegæring eller anmodning om rekonstruktion blevet afgiftsfri (tidligere betalte skyldner kr. 750).

Bliver der udlodning i et konkursbo betales der ved boets afslutning en fast skifteafgift på kr. 9.000, uanset størrelsen af boets formuemasse. Tidligere skulle der betales 1% af formuemassen, dog minimum kr. 2.500 og maksimum kr. 10.000.

Afgiftspligten indtræder, når der er afsagt konkursdekret, men skal kun betales, hvis der bliver udlodning til kreditorerne. Afgiften betales først i forbindelse med konkursboets afslutning, hvor afgiften betales af boets midler.

 

Fogedsager

For fogedsager, der anlægges fra 1. oktober 2021, herunder f.eks. anmodning om udlæg, fuldbyrdelse af domme og arrest, betales der en fast afgift på kr. 750, som dækker sagen fra start til slut. Der skal ikke længere betales tillægsafgift ved anmodning om politifremstilling af skyldner eller en udkørende fogedforretning.

For betalingspåkrav skal der betales en retsafgift på kr. 750. Beløbet dækker hele sagsbehandlingen ved fogedretten, herunder også en efterfølgende udlægsforretning eller overgang til retssagsbehandling ved debitors indsigelser.

Afgiften dækker også senere anmodninger vedrørende samme krav, hvis anmodningen fremsættes inden 1 år efter den første anmodning. Der skal således kun betales en ny afgift såfremt den nye anmodning fremsættes senere end 1 år efter første anmodning, hvor afgiftspligten indtrådte.

For anmodning om tvangsauktion og frivillig auktion, der afholdes af fogedretten, betales kr. 1.500 i retsafgift. Afsluttes auktionen med hammerslag betales der yderligere en retsafgift på kr. 1.500. Der skal ikke betales yderligere afgifter ved anmodning om en ny auktion.

 

De nye afgifter – kort fortalt

For konkurs, rekonstruktion og fogedsager, der anlægges fra den 1. oktober 2021 og frem, betales følgende retsafgift:

 

 

 

Konkurs og rekonstruktion

 

 

 

Retsafgift

Kreditors begæring om konkurs

 

eller rekonstruktion

 

 

kr. 1.500

Skyldners egen begæring om konkurs

 

eller rekonstruktion

 

 

Afgiftsfri

For konkursbehandlingen i

 

udlodningsboer

 

 

kr. 9.000

 

 

Fogedsager

 

 
Betalingspåkrav kr. 750

 

 

Udlæg, fuldbyrdelse af dom og arrest kr. 750

 

 

Anmodning om tvangsauktion eller

 

frivillig auktion

 

 

kr. 1.500

Hammerslag ved tvangsauktion eller

 

frivillig auktion

 

 

kr. 1.500

 

Kontakt os gerne

INTERLEX Advokaters Team Insolvens rådgiver virksomheder i krise. Og pengeinstitutter om kunder i krise.

Du er meget velkommen til at kontakte advokat Torben Korsager eller advokat Charlotte Graakjær Eriksen for en drøftelse.

 

INTERLEX Advokater medarbejder

Torben Korsager – Advokat, Partner

E-mail: tk@interlex.dk
Mobil: 20 64 01 54

Charlotte Graakjær Eriksen – Advokat

E-mail: cge@interlex.dk
Tlf. dir.: 87 34 34 09
Mobil: 40 22 79 37


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk