Ny finanslov påvirker forældrekøb i virksomhedsordning

december 9, 2019

Ny finanslov påvirker forældrekøb i virksomhedsordning

Regeringen afskaffer med den nye finanslov muligheden for at anvende virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen ved udlejning af boliger til nærtstående.

Forældrekøb i virksomhedsordning

Efter de gældende skatteregler er forældres udlejning af bolig til børn, at betegne som erhvervsmæssig virksomhed på lige fod med anden virksomshedsdrift.

Dette indebærer derfor, at man kan anvende virksomhedsskatteordningen på forældrekøbslejligheder og dermed fradrage renteudgifterne i den personlige indkomst. En ordning der har været særligt yndet ved topskatteyderne, hvor den skattemæssige værdi af renteudgifterne kunne være på ca. 56%.

Mange har valgt denne skatteordning netop pga. de skattemæssige fordele, uanset at renteniveauet p.t. er meget lavt.
Den nye finanslov, der afskaffer muligheden for at anvende virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen ved udlejning af bolig til nærtstående, vil i flere tilfælde kunne få en afgørende bestemmelse for fremtidige muligeder ved forældrekøb.

Den nye finanslov

Med den nye finanslov fjerner regeringen muligheden for at anvende virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen for disse forældrekøbslejligheder, hvilket indebærer at renteudgifterne får samme fradragsmæssige værdi som private renteudgifter, dvs. ca. 25,6-33,6%.

Ændringen forventes at træde i kraft i 2021 og der bør snarest tages stilling til, hvordan den nye finanslov påvirker i den enkelte situation.

Hvis man derfor har en virksomhedsskatteordning, hvor en forældrekøbslejlighed er eneste aktiv, vil et evt. opsparet overskud sandsynligvis komme til beskatning, når ordningen ophører. Det bør derfor overvejes, at etablere en anden virksomhed for at undgå at udløse beskatning af det opsparede overskud.

Har du spørgsmål vedrørende den nye finanslovs indvirkning på dit forældrekøb, er du velkommen til at kontakte advokat Susanne Buskov Møller.


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk