Uffe Baller

Uffe Baller har en uforlignelig praktisk og teoretisk erfaring som specialiseret advokat inden for landbrugsretten.

Uffe beskæftiger sig med juridisk rådgivning inden for alle grene af landbruget, herunder særligt de EU-retlige regler om landbrugsstøtte samt krydsoverensstemmelse og natur- og miljøbeskyttelse.

Som et særligt speciale arbejder Uffe med procedure og har gennem sin karriere været med til at ændre såvel lovgivning som retspraksis som følge af sine mange vundne principielle retssager.

Uffe har mødt i samtlige byretter i landet, i begge landsretter, over 100 gange i Højesteret samt ved Menneskerettigheds- og EU-Domstolen.

I sit daglige virke lægger Uffe vægt på at skabe værdi og løsninger i hver enkelt sag altid med et skarpt øje for den enkelte landmands interesser.

  • Sekretær:
    Vibeke Høeg Andersen
Uddannelse

1971 Cand. jur. Københavns Universitet
1976 Advokat
1976 Møderet for Landsret
1981 Møderet for højesteret
1776-2022 Advokat

Fremmedsprog

Engelsk og tysk

Udgivelser

Diverse artikler om fast ejendom og ekspropriation i Ugeskrift for Retsvæsen samt indlæg i landbrugsfaglige tidsskrifter

Fagområder

Procedure
Landbrugsret
Ekspropriation
Planlovgivning
Produktansvar
Forsikring
Generationsskifte
Bobehandling
Fast ejendom
Straffesager inden for miljø-, medicin- og dyreværnslovgivningen
Krydsoverstemmelse og straffesager i relation til særlovsovertrædelser


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk