Thomas Heintzelmann

Thomas Heintzelmann har i mange år beskæftiget sig intensivt med alle aspekter indenfor entrepriseretten og er specialist i at løse problemer med bygge- og anlægsarbejder og forhold indenfor udbudsretten.

Thomas rådgiver klienter i forbindelse med kontraktindgåelse navnlig i fast ejendom og entrepriseforhold og er advokat for entreprenørvirksomheder, bygherrer og tekniske rådgivere. Det er en naturlig del af hans rådgivning at løse tvister med et løsningsorienteret fokus til gavn for klienten.

Thomas har stor procedureerfaring og har ført en lang række sager indenfor entrepriseretten ved Voldgiftsnævnet for Byggeri & Anlæg.

Herudover indgår Thomas som en del af ledelsen af INTERLEX Advokater.

  • Sekretær:
    Marianne Brøgger Lippert
Uddannelse

1996 Cand. jur. Aarhus Universitet
1999 Advokat
1999 Møderet for Landsret
2005 Møderet for Højesteret

Fremmedsprog

Engelsk

Undervisning

Tidligere ekstern lektor ved Aarhus Universitet 2002-2006
Foredragsvirksomhed i kurser om byggeriets regler

Fagområder

Entrepriseret
Udbud
Køb og salg af bolig – privat
Køb og salg af erhvervsejendomme
Kontrakter
Bestyrelsesarbejde


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk