Søren Abildgaard Pedersen

Søren Abildgaard Pedersen arbejder med generel erhvervsrådgivning med hovedvægt på selskabsret, etablering og overdragelse af virksomheder, generationsskifte, selskabsstruktur og kontrakter. Endvidere har Søren igennem mange år beskæftiget sig med overdragelse af fast ejendom, men med hovedvægten på erhvervsejendomme.

Endelig beskæftiger Søren sig med medieret.

Via sit arbejde med og store kendskab til erhvervslivets retsforhold samt store netværk har Søren opbygget en betydelig erfaring i løsning af konflikter og medvirke til, at der findes løsninger, således at konflikter kan undgås.

Søren har med sit store kendskab til erhvervslivets forhold, sin betydelige rådgivningsmæssige erfaring og de bedste forudsætninger for at yde en værdiforøgende rådgivning.

Søren har igennem flere år været benyttet som bestyrelsesmedlem og sidder i dag i flere bestyrelser.

Derudover indgår Søren som en del af ledelsen af INTERLEX Advokater.

  • Sekretær:
    Marianne Brøgger Lippert
Uddannelse

1985 Cand. jur. Aarhus Universitet
1988 Advokat
1989 Partner
1989 Møderet for Landsretten
1994 Møderet for Højesteret

Fremmedsprog

Engelsk og Tysk

Undervisning

Tidligere ekstern lektor ved Aarhus Universitet
Foredragsholder – specielt indenfor emnerne generationsskifter og virksomhedsoverdragelser.

Fagområder

Selskabsret
Virksomhedsoverdragelse
Kontrakter
Bestyrelsesarbejde
Køb og salg af erhvervsejendomme
Køb og salg af bolig – privat
Medieret


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk