Sara Maria Grau

Sara Maria Grau er højst specialiseret inden for personskadeerstatningsretten, som hun har beskæftiget sig med siden 2008.

Sara beskæftiger sig med alle typer erstatningssager inden for personskade, herunder private erstatningssager, arbejdsskadesager, patientskadesager, voldsoffersager, sociale sager og sager om sygedagpengeregres.

I det daglige lægger Sara vægt på, at klienterne føler sig trygge. Hun forstår, at hun har med mennesker at gøre, der ofte har det meget svært. Hun møder derfor klienterne i øjenhøjde, og forsøger at få juraen ned på et forståeligt niveau. Herudover betyder det meget for Sara, at hun yder et stykke arbejde, der gør en forskel.

I 2016 blev Sara valgt som bestyrelsesformand i Whiplashforeningen, hvor hun udover selve bestyrelsesarbejdet yder juridisk rådgivning til skaderamte samt holder oplæg og udarbejder juridiske artikler.

Sara er medlem af FEF(Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret) og holder sig løbende opdateret om udviklingen inden for personskadeerstatningsretten.

  • Sekretær:
    Tine Egebjerg Olesen
Uddannelse

2012 Cand. jur. Aarhus Universitet
2016 Advokat

Fremmedsprog

Engelsk og Islandsk

Udgivelser

Sara har skrevet flere artikler til Whiplashforeningen blad – Whiplash Nyt.

Fagområder

Personskadeerstatning
Forsikring
Retssager


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk