Caroline Louise Ørskov Ganzhorn

Caroline Louise Ørskov Ganzhorn har igennem sine mange år som “landbrugsadvokat” tilegnet sig en omfattende juridisk grundviden, idet landbruget er i berøring med mange retsområder, herunder planlovgivning, miljøret og naboret.

Erhvervsret, herunder selskabsret og kontraktsret er ligeledes juridiske discipliner, hun mestre og håndterer på daglig basis.

Caroline er specialiseret i landbrugets retsforhold og har oparbejdet en stor viden indenfor landbruget generelt og en bred indsigt i de forskellige driftsgrene.

Caroline har igennem især de seneste år ført mange retssager og voldgiftssager, herunder også omfattende sager af principiel karakter.

Caroline har stor erfaring i at styre slagets gang og være tovholder på omfattende og komplicerede sager, idet hun har tilrettelagt og gennemført et stort antal generationsskifter og omstruktureringer af især landbrugsvirksomheder.

Yderligere har hendes mange år som afdelingsleder i tidligere jobs givet hende en robusthed og en stor erfaring i at håndterer mennesker i vanskelige situationer.

Caroline er grundig, analytisk, struktureret og målrettet i hendes arbejde.

Caroline er uddannet certificeret voldgiftsdommer og founder af Agro Leaders Network ApS.

  • Sekretær:
    Vibeke Høeg Andersen
Uddannelse

2006 Cand. jur. Aarhus Universitet
2013 Advokat
2019 Møderet for Landsret
2021 Certificeret voldgiftsdommer

Fremmedsprog

Engelsk

Udgivelser

Caroline har ofte været anvendt som foredragsholder ved forskellige landbrugsfaglige arrangementer og har undervist I landbrugets rammevilkår på Finanssektorens Uddannelsescenter.

Fagområder

Landbrugsret
Køb og salg af landbrugsejendomme
Generationsskifte og landbrugshandler
Miljø og planlovgivning
Skelsager og naboret
Offentligret og forvaltningsret
Retsagsbehandling
Voldgift
Erstatningssager vedrørende landbrugsmæssige kontraktforhold


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk