SKELSAGER OG NABORET MV.

Hos INTERLEX Advokater har vi stor erfaring med sager om skelfastlæggelse, naboretlige problemstillinger, servitutter og lignende sagsområder.

Vi yder altid kompetent og målrettet rådgivning, hvad enten der er behov for foretagelse af retslige skridt eller konstruktiv konfliktløsning.

Vores klienter kommer til os, hvis de fx er blevet uenige med naboen om, hvor skellet går, eller hvem der har ret til at færdes på en bestemt vej. Vores klienter kommer også til os, hvis der er tvist om, hvorvidt der kan være vundet hævd, eller hvilke forpligtelser og rettigheder der følger af en tinglyst servitut.

Eksemplerne er mange, men budskabet er kort og godt, at vi har stor erfaring med håndtering af denne type af tvister, der ofte viser sig at have større personlig betydning for de involverede parter end mange andre sager.

Vores bistand omfatter alt fra den indledende dialog med modparten, deltagelse under skelforretninger, udarbejdelse af deklarationer og gennemførelse af retssager.

 Ved at vælge INTERLEX Advokater får du en rådgiver med en konstruktiv tilgang til løsningen af din sag, og som inddrager dine konkrete ønsker og behov i tilrettelæggelsen af sagsforløbet for at opnå det bedst mulige resultat.


Birgitte Nygaard Christensen

Advokat · Møderet for Højesteret
Landbrugsret, Offentligret og forvaltningsret, Miljø og planlovgivning, ekspropriation, Skel og naboret, Erstatningssager vedrørende landbrugsmæssige kontraktforhold, Krydsoverstemmelse og straffesager i relation til særlovsovertrædelser, Straffesager inden for miljø-, medicin- og dyreværnslovgivningen og Generel erhvervsret
Sekretær: Dorthe Porse
bnc@interlex.dk
87 34 34 32
20 54 21 25

Caroline Louise Ørskov Ganzhorn

Advokat · Møderet for Landsret · Certificeret voldgiftsdommer
Landbrugsret, Køb og salg af landbrugsejendomme, Generationsskifte og landbrugshandler, Miljø og planlovgivning, Skelsager og naboret, Offentligret og forvaltningsret, Retsagsbehandling, Voldgift og Erstatningssager vedrørende landbrugsmæssige kontraktforhold
Sekretær: Vibeke Høeg Andersen
clg@interlex.dk
87 34 34 37
29 11 04 01

Gert Lund

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Landbrugsret, Offentligret og forvaltningsret, Miljø og planlovgivning, Ekspropriation, Skelsager og naboret, Erstatningssager vedrørende landbrugsmæssige kontraktforhold, Retssager, Straffesager inden for miljø-, medicin- og dyreværnslovgivningen og Krydsoverstemmelse og straffesager i relation til særlovsovertrædelser
Sekretær: Dorthe Porse
gl@interlex.dk
87 34 34 12
28 19 58 34

Jacob Pedersen

Advokat
Kontrakter, Ansættelsesret, Køb og salg af bolig – privat, Entrepriseret, Lejeret, Offentligret og forvaltningsret, Landbrugsret, Køb og salg af landbrugsejendomme, Generationsskifte, Miljø og planlovgivning, Ekspropriation, Erstatningssager vedrørende landbrugsmæssige kontraktforhold, Krydsoverstemmelse & straffesager i relation til særlovsovertrædelser, Skelsager og naboret, Erstatningssager i kontraktforhold, Erstatningssager mod myndigheder og Retsagsbehandling
jp@interlex.dk
87 34 42 24
81 40 66 70

Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk