OFFENTLIG RET
/FORVALTNINGSRET

  • Landbrug
  • Offentlig ret/forvaltningsret

Kompleksiteten i den offentlige forvaltning er vokset betydeligt i de senere år. Det har samtidig medført langt flere erstatningssager mod offentlige myndigheder, i særlig grad mod kommuner.

Hos INTERLEX Advokater arbejder vi inden for alle grene af offentlig ret, og vi har en lang tradition for at rådgive og føre proces for private og erhvervsdrivende mod offentlige myndigheder i erstatningssager.

Vores bistand dækker områder som fx vurdering af allerede gennemførte kommune – og lokalplaner, forvaltningsakters lovlighed, betydningen og konsekvensen af manglende lovhjemmel.

Vores erfaring og kompetencer inden for offentlig ret spiller en afgørende rolle, når vi arbejder med en sag, og tilrettelæggelsen af sagsforløbet har ofte en væsentlig betydning for sagens resultat.

Vi har gennem årene været med til at ændre retspraksis på området, idet mange af de sager, vi har ført, har haft stor principiel betydning for den konkrete retsanvendelse efterfølgende.

Flere medarbejdere hos INTERLEX Advokater har gennem tiden undervist i forvaltningsret ved Aarhus Universitet, og vi har tætte relationer til Institut for Offentlig Ret ved Aarhus Universitet.

 Ved at vælge INTERLEX Advokater får du rådgivning fra advokater med en årelang praktisk erfaring med – og teoretisk viden om – alle aspekter af den offentlige forvaltning, og vi har derfor et solidt grundlag for at rådgive vores klienter, uanset hvilken forvaltningsretlig problemstilling der er tale om.

Caroline Louise Ørskov Ganzhorn

Associeret Partner · Advokat · Møderet for Landsret · Certificeret voldgiftsdommer · Founder af Agro Leaders Network ApS
Landbrugsret, Køb og salg af landbrugsejendomme, Generationsskifte og landbrugshandler, Miljø og planlovgivning, Skelsager og naboret, Offentligret og forvaltningsret, Retsagsbehandling, Voldgift og Erstatningssager vedrørende landbrugsmæssige kontraktforhold
Sekretær: Vibeke Høeg Andersen
clg@interlex.dk
87 34 34 37
29 11 04 01

Gert Lund

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Landbrugsret, Solcelle og vindmølle kontrakter, Forvaltningsret, Miljø og planlovgivning, Ekspropriation, Skelsager og naboret, Erstatningssager vedrørende landbrugsmæssige kontraktforhold, Retssager, Straffesager inden for miljø-, medicin- og dyreværnslovgivningen og Krydsoverstemmelse og straffesager i relation til særlovsovertrædelser
Sekretær: Dorthe Porse
gl@interlex.dk
87 34 34 12
28 19 58 34

Jacob Pedersen

Advokat
Offentligret og forvaltningsret, Landbrugsret, Miljø og planlovgivning, Erstatningssager vedrørende landbrugsmæssige kontraktforhold, Skelsager og naboret, Erstatningssager i kontraktforhold, Erstatningssager mod myndigheder, Retsagsbehandling og Lejeret
Sekretær: Dorthe Porse
jp@interlex.dk
87 34 42 24
81 40 66 70

Joan Vollertsen

Advokat · Møderet for Højesteret
Landbrugsret, Strafferet indenfor erhverv & landbrug, Skelsager og naboret, Miljø og planlovgivning, Offentlig ret og forvaltningsret, Købe- og erstatningsret, Entrepriseret og Fast ejendom
Sekretær: Dorthe Porse og Marianne Brøgger
jv@interlex.dk
87 34 34 34
22 23 93 98

Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk