KRYDSOVERSTEMMELSE OG STRAFFESAGER I RELATION TIL SÆRLOVSOVERTRÆDELSER

  • Landbrug
  • Krydsoverstemmelse og straffesager i relation til særlovsovertrædelser

Hos INTERLEX Advokater har vi en særlig ekspertise inden for behandling af sager vedrørende afgørelser om overtrædelser af krydsoverensstemmelseskrav inden for miljø, sundhed, dyrevelfærd og god landbrugsmæssig stand.

Vi har en bred erfaring med alle typer af krydsoverensstemmelseskrav og de tilknyttede administrative sanktioner, og vores rådgivning baseret på vores indgående kendskab til praksis sigter altid imod at opnå den bedst mulige løsning for vores klienter i den konkrete sag.

I naturlig sammenhæng med vores bistand til landbrugere i relation til det administrative sanktionssystem (krydsoverensstemmelse) yder vi også bistand i forbindelse med de straffesager, der jævnligt opstår i kølvandet på krydsoverensstemmelsessagerne.

Det er således et særligt specialeområde hos INTERLEX Advokater at bistå vores landbrugskunder som forsvarer i straffesager i relation til miljø, sundhed, dyrevelfærd og god landbrugsmæssig stand.

Ved at vælge INTERLEX Advokater får du rådgivning fra et af landets førende kontorer inden for landbrugets retsforhold, og vores dedikation til vores specialeområder betyder, at vi kan gøre en afgørende forskel for dig.


Birgitte Nygaard Christensen

Advokat · Møderet for Højesteret
Landbrugsret, Offentligret og forvaltningsret, Miljø og planlovgivning, ekspropriation, Skel og naboret, Erstatningssager vedrørende landbrugsmæssige kontraktforhold, Krydsoverstemmelse og straffesager i relation til særlovsovertrædelser, Straffesager inden for miljø-, medicin- og dyreværnslovgivningen og Generel erhvervsret
Sekretær: Dorthe Porse
bnc@interlex.dk
87 34 34 32
20 54 21 25

Gert Lund

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Landbrugsret, Offentligret og forvaltningsret, Miljø og planlovgivning, Ekspropriation, Skelsager og naboret, Erstatningssager vedrørende landbrugsmæssige kontraktforhold, Retssager, Straffesager inden for miljø-, medicin- og dyreværnslovgivningen og Krydsoverstemmelse og straffesager i relation til særlovsovertrædelser
Sekretær: Dorthe Porse
gl@interlex.dk
87 34 34 12
28 19 58 34

Jacob Pedersen

Advokat
Kontrakter, Ansættelsesret, Køb og salg af bolig – privat, Entrepriseret, Lejeret, Offentligret og forvaltningsret, Landbrugsret, Køb og salg af landbrugsejendomme, Generationsskifte, Miljø og planlovgivning, Ekspropriation, Erstatningssager vedrørende landbrugsmæssige kontraktforhold, Krydsoverstemmelse & straffesager i relation til særlovsovertrædelser, Skelsager og naboret, Erstatningssager i kontraktforhold, Erstatningssager mod myndigheder og Retsagsbehandling
jp@interlex.dk
87 34 42 24
81 40 66 70

Uffe Baller

Seniorrådgiver
Procedure, Landbrugsret, Ekspropriation, Planlovgivning, Produktansvar, Forsikring, Generationsskifte, Bobehandling, Fast ejendom, Straffesager inden for miljø-, medicin- og dyreværnslovgivningen og Krydsoverstemmelse og straffesager i relation til særlovsovertrædelser
Sekretær: Vibeke Høeg Andersen
ub@interlex.dk
87 34 34 10
20 46 20 91

Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk