GENERATIONS-SKIFTE OG LANDBRUGS-HANDLER

  • Landbrug
  • Generationsskifte & Landbrugshandler

Står du over for et generationsskifte, salg eller køb af en landbrugsejendom, er der mange forhold, der kræver grundige overvejelser.

Hos INTERLEX Advokater har vi stor specialviden og erfaring i landbrugsretlige forhold og selskabskonstruktioner og kan derfor rådgive dig igennem samtlige processer, fra de først tanker ved køkkenbordet til landbrugsbedriften er endelig overdraget.

Alt på en landbrugsejendom er i dag planlagt ned til mindste detalje, herunder gødningsplaner, markplaner, efterafgrøder mv., men det ses ofte, at der ikke er udarbejdet en plan for afståelse af landbrugsbedriften i god tid.

Hos INTERLEX Advokater kan vi i samarbejde med dig udarbejde en afviklingsplan, herunder rådgive dig omkring de skattemæssige aspekter og de kontraktretlige og juridiske forhold på din bedrift, som gerne skal være på plads inden en overdragelse.

Har du mundtlige aftaler med en bortforpagter, en jæger, en lejer eller andre, er det vigtigt af få disse nedskrevet, således at din bedrift fremstår overskuelig og veldrevet og ikke byder på uventede overraskelser.

Testamente og ægtepagt skal også tænkes ind i den valgte generationsskiftemodel. Såfremt der skal ske et glidende generationsskifte, altså et generationsskifte der sker i flere etaper, er det vigtigt at få oprettet et testamente, der sikrer generationsskiftets gennemførelse, såfremt den sælgende landmand går bort under processen.

Såfremt der ydes en gave til erhververen i forbindelse med generationsskiftet, kan overdrageren have interesse i, at der oprettes et testamente, hvori øvrige børn tilgodeses ved overdragerens død.

Såfremt landbrugsejendommen skal være særeje for erhververen, skal særejetypen fastlægges, og der skal oprettes en ægtepagt.

Ved at vælge INTERLEX Advokater får du en rådgiver med en solid viden og erfaring inden for generationsskifte af landbrugsbedrifter samt køb og salg af landbrugsejendomme, og som kan håndtere samtlige af de komplicerede processer, som skal gennemføres.


Caroline Louise Ørskov Ganzhorn

Associeret Partner · Advokat · Møderet for Landsret · Certificeret voldgiftsdommer · Founder af Agro Leaders Network ApS
Landbrugsret, Køb og salg af landbrugsejendomme, Generationsskifte og landbrugshandler, Miljø og planlovgivning, Skelsager og naboret, Offentligret og forvaltningsret, Retsagsbehandling, Voldgift og Erstatningssager vedrørende landbrugsmæssige kontraktforhold
Sekretær: Vibeke Høeg Andersen
clg@interlex.dk
87 34 34 37
29 11 04 01

Jacob Pedersen

Advokat
Offentligret og forvaltningsret, Landbrugsret, Miljø og planlovgivning, Erstatningssager vedrørende landbrugsmæssige kontraktforhold, Skelsager og naboret, Erstatningssager i kontraktforhold, Erstatningssager mod myndigheder, Retsagsbehandling og Lejeret
Sekretær: Dorthe Porse
jp@interlex.dk
87 34 42 24
81 40 66 70

Jan Østergaard

Partner · Advokat
Kontrakter, Selskabsret, Virksomhedsoverdragelse og Generationsskifte
joe@interlex.dk
87 34 34 49
51 18 02 30

Susanne Buskov Møller

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Køb og salg af bolig – privat, Køb og salg af erhvervsejendomme, Lejeret, Seriesalg og Projektudvikling, Erhvervslejeret, Generationsskifte, Arveret, Generel rådgivning og Kontrakter. Derudover er Susanne er autoriseret bobestyrer ved retten i Aarhus
Sekretær: Susanne Mousing Sørensen, Pia Bjørn Andersen og Mette Nørgård
sbm@interlex.dk
87 34 42 33
21 60 15 84

Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk