ERSTATNINGSAGER VEDRØRENDE LANDSBRUGS-MÆSSIGE KONTRAKT-FORHOLD

  • Landbrug
  • Erstatningssager vedrørende landbrugsmæssige kontraktforhold

Hos INTERLEX Advokater har vi stor erfaring i at føre retssager vedrørende erstatning i kontraktforhold inden for landbruget.

Har du lidt et tab, som andre er ansvarlige for – det kan være levering af en utæt gyllebeholder, mangelfuld levering af smågrise eller en landbrugsmaskine – eller har du erhvervet en landbrugsejendom, som efterfølgende byder på uventede overraskelse, kan vi fortage en vurdering af din sag og tilrettelægge de nødvendige retslige skridt for en optimal løsning af netop din sag.

Vores specialviden, som dækker langt de fleste forhold inden for landbruget, betyder at vi inden sagens anlæg kan give dig et yderst kvalificeret bud på mulighederne for dækning af dit økonomiske tab.

Ved at vælge INTERLEX Advokater får du en erfaren rådgiver, der ud over at have den juridiske tilgang til sagerne også inddrager kommercielle og omkostningsmæssige hensyn ind i sin rådgivning for at opnå den bedst mulige håndtering af den konkrete sag afstemt med dine forventninger.


Caroline Louise Ørskov Ganzhorn

Associeret Partner · Advokat · Møderet for Landsret · Certificeret voldgiftsdommer · Founder af Agro Leaders Network ApS
Landbrugsret, Køb og salg af landbrugsejendomme, Generationsskifte og landbrugshandler, Miljø og planlovgivning, Skelsager og naboret, Offentligret og forvaltningsret, Retsagsbehandling, Voldgift og Erstatningssager vedrørende landbrugsmæssige kontraktforhold
Sekretær: Vibeke Høeg Andersen
clg@interlex.dk
87 34 34 37
29 11 04 01

Gert Lund

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Landbrugsret, Solcelle og vindmølle kontrakter, Forvaltningsret, Miljø og planlovgivning, Ekspropriation, Skelsager og naboret, Erstatningssager vedrørende landbrugsmæssige kontraktforhold, Retssager, Straffesager inden for miljø-, medicin- og dyreværnslovgivningen og Krydsoverstemmelse og straffesager i relation til særlovsovertrædelser
Sekretær: Dorthe Porse
gl@interlex.dk
87 34 34 12
28 19 58 34

Jacob Pedersen

Advokat
Offentligret og forvaltningsret, Landbrugsret, Miljø og planlovgivning, Erstatningssager vedrørende landbrugsmæssige kontraktforhold, Skelsager og naboret, Erstatningssager i kontraktforhold, Erstatningssager mod myndigheder, Retsagsbehandling og Lejeret
Sekretær: Dorthe Porse
jp@interlex.dk
87 34 42 24
81 40 66 70

Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk