EKSPROPRIATION

Hos INTERLEX Advokater har vi på baggrund af mange års erfaring opnået en særlig ekspertise inden for ekspropriationssager.

Vi har bistået vores klienter i et utal af ekspropriationssager mod offentlige myndigheder ved både kommissionerne og domstolene i forbindelse med såvel kommunale som statslige ekspropriationer.

Når vi modtager en ny henvendelse fra en klient vedrørende en ekspropriationssag foretager vi altid en grundig vurdering af den konkrete sag. På denne baggrund kan vi i samråd med vores klient tilrettelægge de nødvendige sagsskridt afhængigt af, om den rette fremgangsmåde er at anfægte lovligheden af det ekspropriative indgreb eller at opnå den højst mulige erstatning.

Ved at vælge INTERLEX Advokater får du en yderst kvalificeret rådgivning baseret på vores mangeårige erfaring med at opnå de bedst mulige resultater for vores klienter i forbindelse med ekspropriation.


Gert Lund

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Landbrugsret, Solcelle og vindmølle kontrakter, Forvaltningsret, Miljø og planlovgivning, Ekspropriation, Skelsager og naboret, Erstatningssager vedrørende landbrugsmæssige kontraktforhold, Retssager, Straffesager inden for miljø-, medicin- og dyreværnslovgivningen og Krydsoverstemmelse og straffesager i relation til særlovsovertrædelser
Sekretær: Dorthe Porse
gl@interlex.dk
87 34 34 12
28 19 58 34

Jacob Pedersen

Advokat
Offentligret og forvaltningsret, Landbrugsret, Miljø og planlovgivning, Erstatningssager vedrørende landbrugsmæssige kontraktforhold, Skelsager og naboret, Erstatningssager i kontraktforhold, Erstatningssager mod myndigheder, Retsagsbehandling og Lejeret
Sekretær: Dorthe Porse
jp@interlex.dk
87 34 42 24
81 40 66 70

Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk