EKSPROPRIATION

Hos INTERLEX Advokater har vi på baggrund af mange års erfaring opnået en særlig ekspertise inden for ekspropriationssager.

Vi har bistået vores klienter i et utal af ekspropriationssager mod offentlige myndigheder ved både kommissionerne og domstolene i forbindelse med såvel kommunale som statslige ekspropriationer.

Når vi modtager en ny henvendelse fra en klient vedrørende en ekspropriationssag foretager vi altid en grundig vurdering af den konkrete sag. På denne baggrund kan vi i samråd med vores klient tilrettelægge de nødvendige sagsskridt afhængigt af, om den rette fremgangsmåde er at anfægte lovligheden af det ekspropriative indgreb eller at opnå den højst mulige erstatning.

Ved at vælge INTERLEX Advokater får du en yderst kvalificeret rådgivning baseret på vores mangeårige erfaring med at opnå de bedst mulige resultater for vores klienter i forbindelse med ekspropriation.


Birgitte Nygaard Christensen

Advokat · Møderet for Højesteret
Landbrugsret, Offentligret og forvaltningsret, Miljø og planlovgivning, ekspropriation, Skel og naboret, Erstatningssager vedrørende landbrugsmæssige kontraktforhold, Krydsoverstemmelse og straffesager i relation til særlovsovertrædelser, Straffesager inden for miljø-, medicin- og dyreværnslovgivningen og Generel erhvervsret
Sekretær: Dorthe Porse
bnc@interlex.dk
87 34 34 32
20 54 21 25

Gert Lund

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Landbrugsret, Offentligret og forvaltningsret, Miljø og planlovgivning, Ekspropriation, Skelsager og naboret, Erstatningssager vedrørende landbrugsmæssige kontraktforhold, Retssager, Straffesager inden for miljø-, medicin- og dyreværnslovgivningen og Krydsoverstemmelse og straffesager i relation til særlovsovertrædelser
Sekretær: Dorthe Porse
gl@interlex.dk
87 34 34 12
28 19 58 34

Jacob Pedersen

Advokat
Kontrakter, Ansættelsesret, Køb og salg af bolig – privat, Entrepriseret, Lejeret, Offentligret og forvaltningsret, Landbrugsret, Køb og salg af landbrugsejendomme, Generationsskifte, Miljø og planlovgivning, Ekspropriation, Erstatningssager vedrørende landbrugsmæssige kontraktforhold, Krydsoverstemmelse & straffesager i relation til særlovsovertrædelser, Skelsager og naboret, Erstatningssager i kontraktforhold, Erstatningssager mod myndigheder og Retsagsbehandling
jp@interlex.dk
87 34 42 24
81 40 66 70

Uffe Baller

Seniorrådgiver
Procedure, Landbrugsret, Ekspropriation, Planlovgivning, Produktansvar, Forsikring, Generationsskifte, Bobehandling, Fast ejendom, Straffesager inden for miljø-, medicin- og dyreværnslovgivningen og Krydsoverstemmelse og straffesager i relation til særlovsovertrædelser
Sekretær: Vibeke Høeg Andersen
ub@interlex.dk
87 34 34 10
20 46 20 91

Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk