KARRIERE

FORLØBET FOR EN ADVOKATFULDMÆGTIG

INTERLEX Advokater vil være erhvervslivets foretrukne juridiske samarbejdspartner. Som led i den vision, er det væsentligt, at vi har og er med til at udvikle de bedste juridiske kandidater.

INTERLEX Advokater prioriterer derfor, at du som advokatfuldmægtig sikres en god og alsidig uddannelse. En uddannelse hvor dit talent udfoldes bedst muligt, og dit fundament til din videre karriere sikres.


Mentor

Som nystartet fuldmægtig er det afgørende, at du hurtigt føler dig velkommen og som en fast del af INTERLEX Advokater. Dette sikres blandt andet ved, at du som bliver tilknyttet en mentor.

Mentoren gennemfører et fastsat introforløb, hvor du får en forsvarlig indføring i de mange praktiske processer og systemer. Ligeledes er mentoren ansvarlig for, at du også socialt falder godt til, og at du bliver en del af det uhøjtidelige og positive arbejdsmiljø, som præger INTERLEX Advokater.

Opfølgningssamtaler 

For sammen at sikre det bedst mulige arbejdsmiljø og din udvikling, gennemføres der løbende opfølgningssamtaler med dig. Her drøfter vi blandt andet dine nuværende arbejdsopgaver, arbejdsmængden og -byrden, dine personlige og faglige udviklingsmål, mulighed for deltagelse i netværk, m.v.

I dit første år som fuldmægtig vil samtalerne forventeligt blive afholdt hver måned og derefter mindst 1 gang i kvartalet.

Rokeringssamtale 

Det er vigtigt, at man som fuldmægtig får en bred uddannelsen. Derfor vil du som fuldmægtig hos os stifte bekendtskab med flere af vores teams og de mange forskelligartede opgaver, som vi beskæftiger os med hos INTERLEX Advokater.

Du vil som fuldmægtig primært blive tilknyttet et af vores fire teams, Team Erhverv, Team Landbrug, Team Insolvens eller Team Fast Ejendom. Undervejs i forløbet, vil der blive afholdt en rokeringssamtale, hvor vi sammen drøfter muligheden for, at du i den resterende periode enten helt eller delvist tilknyttes et af de øvrige teams, således at du får lejlighed til mere dybdegående at beskæftige dig med andre juridiske fagområder.

Advokatuddannelsen 

Som advokatfuldmægtig hos INTERLEX Advokater sikrer vi, at du kan deltage i de kurser og det forløb, der er forbundet med den obligatoriske advokatuddannelse.

Vi ved, at det sociale liv og netværket med de øvrige advokatfuldmægtige er af afgørende betydning. Derfor afholder INTERLEX Advokater de omkostninger, der er forbundet med deltagelsen, herunder kørsel, overnatning m.v.

I forbindelse med den skriftlige advokateksamen får du som fuldmægtig 5 dages betalte fridage til forberedelse af eksamen, således at du har fornøden arbejdsro til forhåbentligt at komme godt igennem forløbet.

Netværk og klientkontakt

Uanset arbejdsområde er det vores opfattelse, at den personlige relation er af afgørende i en rådgivningssituation.

Hos INTERLEX Advokater lægger vi derfor stor vægt på, at man som fuldmægtig får lejlighed til at udvikle evnen til at skabe og fastholde vores klientrelationer.

Som fuldmægtig hos INTERLEX Advokater kan du således forvente, at en arbejdsdag ikke blot består i notatskrivning, som eksekveres af andre, men at du får den direkte klientkontakt i de sager, som du behandler.

Endvidere vil vi under opfølgningssamtalerne drøfte mulighederne for din deltagelse i relevante netværk, kurser og seminarer.

Attraktiv lønpakke og personalegoder

INTERLEX Advokater tilbyder en attraktiv lønpakke, som ligeledes indeholder en række personalegoder i form af bl.a.

  • Fri telefon
  • Bærbar Computer
  • Fri internet
  • Gunstig egensagsordning
  • Massageordning
  • Kantineordning
  • Diverse rabatordninger, herunder på indkøb, fitness, renseri m.v.

Sociale aktiviteter

Selvom vi til tider har rigtig travlt, lægger vi stor vægt på at skabe og sikre et rigtig godt arbejdsmiljø for alle. Derfor afholder INTERLEX Advokater løbende en lang række personalearrangementer, herunder sommerfest, julefrokost, vinsmagning, motionsløb, fælles gåture hver onsdag m.v.

Som fuldmægtig vil du ligeledes have stor mulighed for at præge og komme med gode ideer til vores personalearrangementer.

Overgangen til ansat advokat

Det er vores klare ønske, at man efter endt fuldmægtiguddannelsen og som nyuddannet advokat kan fortsætte sin karriere hos INTERLEX Advokater og blive ved med at udvikle sig såvel fagligt som personligt.


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk