INTERLEX Advokater

JESPER ROSSAU JENSEN

Jesper Rossau Jensen har siden 2006 arbejdet med personskadeerstatning, og i alle årene udelukkende været advokat på skadelidtesiden. Jesper har i alle årene ofte gået i retten og har derfor solid erfaring med, at præsentere juridisk kompliceret stof med mange bilag for domstolene.

Jespers motivation for at være advokat på skadelidtesiden er et ønske om, at gøre nytte for en gruppe mennesker som uforskyldt er havnet i en svær situation efter en tilskadekomst. Jesper er bevidst om, at den skadelidtes erstatningssag fylder meget for den skadelidte og Jesper gør derfor en dyd ud af at være tilgængelig for den skadelidte og være præcis i sine anbefalinger og realistisk omkring, hvad der kan opnås i en sag.

Jesper er medlem af foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret (FEF) og Foreningen for Procedureadvokater, og får herigennem løbende opdatering om den nyeste retspraksis og lovinitiativer på personskadeområdet.

Sekretær: Tine Egebjerg Olesen

E-mail: jrj@interlex.dk

Uddannelse:

2000 Cand. jur. Aarhus Universitet
2003 Advokat

Møderet:   

2005 Møderet for landsret

2010 Møderet for Højesteret

Fagområder:

  • Personskaderstatning
  • Forsikring
  • Retssager