INTERLEX Advokater

JESPER HEDEGAARD

Jesper Hedegaard beskæftiger sig primært med en bred vifte af erhvervsret, herunder selskabsret med selskabsstiftelse, ejeraftale, omstruktureringer m.v. Herudover beskæftiger Jesper sig også med virksomhedsoverdragelser og kontraktudarbejdelse og gennemgang i bred forstand.

I sin rådgivning ligger han vægt på, at der udover de juridiske forhold sker stor hensyntagen til de relevante forretningsmæssige forhold. Jesper arbejder derfor både med de juridiske forhold, men også med de mere forretningsmæssige og strategiske overvejelser i forbindelse med aftaleindgåelse.

Jesper sidder i bestyrelsen for en række selskaber, oftest som formand, har et stort aktivt erhvervsnetværk og kendskab til store dele af det danske erhvervsliv.

Til daglig arbejder han endvidere med erhvervsret og øvrige dele indenfor fast ejendom, herunder køb og salg, hvor hovedvægten ligger på køb og salg af erhvervsejendomme.

Sekretær: Dorthe Hou Jensen
E-mail: jh@interlex.dk
Tlf dir: 87 34 34 38
Mobil: 22 16 50 23

Uddannelse:

2001 Cand.jur.

2004 Advokat

2004 Møderet for Landsret

2009 Møderet for Højesteret

Fremmedsprog:
Engelsk

Fagområder: