INTERLEX Advokater medarbejder

JACOB PEDERSEN

Jacob Pedersen er primært specialiseret inden for tvister mellem borgere og myndigheder, herunder særligt landbrugssager, ekspropriationssager, erstatningssager, sager vedrørende miljø- og planlovgivning og naboretlige sager.
Gennem sin opvækst på et landbrug har han opbygget et stort og praktisk kendskab til landbrugets arbejdsområder og udfordringer.

Jacob afsluttede sin juridiske uddannelse med aflevering af sit speciale i ”Ekspropriation og moms”, og i 2017 vandt han sammen med sit hold Landskatterettens Proceskonkurrence.
I sit daglige virke lægger han vægt på at skabe værdifulde løsninger med et skarpt øje for klientens interesser.

E-mail: jp@interlex.dk
Tlf dir: 87 34 42 24
Mobil: 81 40 66 70