RETSSAGER VEDRØRENDE INSOLVENSRETLIGE EMNER

  • Insolvens
  • Retssager vedrørende insolvensretlige emner

Som led i den almindelige bobehandling af konkursboer fører INTERLEX Advokater sager om omstødelseskrav eller erstatningskrav mod den tidligere ledelse og forfordelte kreditorer.

Vi assisterer tilsvarende personer og virksomheder, der måtte blive mødt med krav fra konkursboer, værende f.eks. omstødelseskrav, erstatningskrav, krav om udlevering af aktiver, sager om konkurskarantæne m.v.

Med vores mangeårige erfaring og viden er vi den oplagte sparingsparter i enhver tvist og retssag vedrørende insolvensretlige emner. Vores målsætning er, at være på niveau med opgaven og yde en såvel juridisk stærk som resultatorienteret rådgivning.


Susan Lund Danielsen

Advokat
Insolvensret, Selskabsret, Generel erhvervsret, Rekonstruktion, Konkurs og Retssager vedrørende insolvensretlige emner
sld@interlex.dk
87 34 34 25
30 63 58 17

Torben Korsager

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Insolvensret, Køb og salg af fast erhvervsejendomme, Selskabsret, Kontrakter, Virksomhedsoverdragelse, Rekonstruktion, Konkurs, Internationale retsforhold og Retssager vedrørende insolvensretlige emner. Certificeret Insolvensadvokat.
Sekretær: Gitte Hedegaard og Gitte la Cour
tk@interlex.dk
20 64 01 54

Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk