KONKURS

INTERLEX Advokater har mange års erfaring med behandling af konkursboer i alle størrelser og indenfor alle brancher, lige fra små håndværksvirksomheder og butikker, til store produktionsvirksomheder, landbrugsvirksomheder med drift, udlejnings- og investeringsejendomme samt personlige konkursboer.

Vi udpeges som kurator af skifteretten, hvor vores opgave er at sørge for bedst mulig afvikling af konkursboets aktiver samt fordeling af provenuet mellem kreditorerne efter konkurslovens regler.

Vores mål er altid at sikre en hurtig og effektiv bobehandling samt at arbejde på den løsning, der skaber den største værdi for kreditorerne.

Udover kuratorhvervet yder vi bl.a.

  • Rådgivning om, hvornår en konkursbegæring bør indleveres, enten som følge af pligt hertil, eller fordi en konkurs er den rette udvej,
  • Rådgivning til dig, der som enten kreditor eller skyldner under en konkurssag, har behov for bistand til håndtering af en konkret tvist med konkursboet eller blot behov for løbende rådgivning om processen,
  • Bistand til virksomheder, der ønsker at købe hele eller dele af en virksomhed ud af et konkursbo.

Charlotte Graakjær Eriksen

Associeret Partner · Advokat
Insolvensret, Rekonstruktion, Konkurs og Selskabsret. Medlem af Danske Insolvensadvokater og udpeget som medlem af Gældsstyrelsens advokatpanel.
Sekretær: Gitte la Cour
cge@interlex.dk
87 34 34 09
40 22 79 37

Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk