INKASSO

INTERLEX Advokater har gennem en årrække specialiseret sig i håndtering af inkassosager, lige fra håndtering af omfattende inkassoporteføljer til enkeltsager. Det er vores mål altid at sørge for en hurtig og effektiv sagsbehandling, hvor klienten får den nødvendige information om sagens forløb.

Når vi modtager en inkassosag vurderer vi både det juridiske og økonomiske grundlag og giver en anbefaling til sagens videre forløb, så der ikke kastes gode penge efter dårlige.

Vores arbejde består bl.a. i at fremsende rykkerskrivelse til debitor, indbringe sagen for fogedretten, møde ved fogedsagens foretagelse, foretage udlæg i debitors aktiver samt inddrive udeståendet evt. via en afdragsordning med debitor.

Endvidere er vi RKI-autoriseret, hvilket giver os mulighed for effektivt at vurdere debitors betalingsevne, ligesom vi kan indberette debitor til RKI/debitorregisteret, hvilket som regel fremmer debitors betalingsevne.

Er det ikke umiddelbart muligt at indkassere pengene, tilbyder vi at overvåge, om debitors betalingsevne efterfølgende forbedres. Vi sørger herfor for rettidig opfølgning i forhold til forældelsesreglerne, således at kravet ikke forældes.


Charlotte Graakjær Eriksen

Advokat
Insolvensret, Rekonstruktion, Konkurs og Selskabsret. Medlem af Danske Insolvensadvokater og udpeget som medlem af Gældsstyrelsens advokatpanel.
Sekretær: Gitte la Cour
cge@interlex.dk
87 34 34 09
40 22 79 37

Susan Lund Danielsen

Advokat
Insolvensret, Selskabsret, Generel erhvervsret, Rekonstruktion, Konkurs og Retssager vedrørende insolvensretlige emner
sld@interlex.dk
87 34 34 25
30 63 58 17

Torben Korsager

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Insolvensret, Køb og salg af fast erhvervsejendomme, Selskabsret, Kontrakter, Virksomhedsoverdragelse, Rekonstruktion, Konkurs, Internationale retsforhold og Retssager vedrørende insolvensretlige emner. Certificeret Insolvensadvokat.
Sekretær: Gitte Hedegaard og Gitte la Cour
tk@interlex.dk
20 64 01 54

Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk