Har kampen mod vanvidsbilisme også betydning for ansættelsesretlige forhold?

april 16, 2021

Den 31. marts 2021 fik politiet et nyt værktøj i kampen mod vanvidsbilisme. Politiet kan konfiskere biler, der har været brugt til vanvidskørsel uanset, hvem der ejer bilen. Loven har foruden konsekvenser for bilejerne derfor også betydning for leasingselskaber og bilforhandlere.

Som arbejdsgiver skal man også være opmærksom på reglerne. Køres der vanvidskørsel i virksomhedens biler, herunder bilerne, der er stillet til rådighed som firmabiler, kan de blive konfiskeret.

Retsgrundlaget

Med den nye lov er politiet forpligtet til at konfiskere enhver bil, der har været anvendt til vanvidskørsel, uanset om ejeren er fører af bilen eller ej. Konfiskation betyder, at politiet fuldt og helt tilegner sig køretøjet, og konfiskation er således – i modsætningen til beslaglæggelse – en straf, hvor bilen efterfølgende vil blive solgt og pengene gå til statskassen.

Vanvidskørsel er i den nye lov defineret som:

  • Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder,
  • Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder,
  • Særligt hensynsløs kørsel,
  • Spirituskørsel med en promille over 2,00
  • Kørsel med en hastighed på 200 km/t. eller derover,
  • Kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent ved kørsel over 100 km/t.

Det betyder således, at en bilist, der f.eks. kører enten 101 km/t i en byzone, 181 k/t på landeveje eller 201 km/t på motorveje, er at betegne som vanvidskørsel, hvorfor politiet som udgangspunkt skal konfiskere køretøjet.

Uforholdsmæssigt indgribende at konfiskere køretøjet

Udgangspunktet er at politiet skal konfiskere det køretøj der er brugt til vanvidskørsel, medmindre ejeren kan godtgøre, at det vil være uforholdsmæssigt indgribende at konfiskere bilen. Hvorvidt det er uforholdsmæssigt indgribende vil afhænge af om ejeren:

  • Vidste eller kunne vide, at køretøjet ville blive brugt til vanvidskørsel,
  • Har taget alle rimelige skridt til at sikre sin økonomiske stilling i tilfælde af, at føreren alligevel anvender bilen til vanvidskørsel.

I loven er der derudover ingen vejledning til hvordan ejeren af bilen kan godtgøre, at det vil være uforholdsmæssigt at konfiskere bilen, men under lovforberedelsen har transportministeren lagt op til at ejeren af bilen inden udlån, udleje eller leasing, kan bede føreren om at se dennes straffeattest, eller udarbejde en tro- og love erklæring om, at føreren ikke har i sinde at anvende bilen til vanvidskørsel.

Anbefaling

Det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvordan reglerne vil udmønte sig i praksis.

Det klare udgangspunkt er, at hvis en bil bliver konfiskeret – som følge af vanvidskørsel – og bilen enten er lånt, leaset eller på anden vis stillet til rådighed, vil føreren af bilen være erstatningsansvarlig overfor ejeren.

For helt at undgå eller minimere antallet af konfiskerede biler, skal ejeren af bilen imidlertid udvise agtpågivenhed i sin adfærd. For bilforhandlere og leasingudbydere, anbefales det derfor, at ejeren af bilen inden udlån, udleje eller leasing, beder føreren om at udarbejde en tro- og love erklæring, hvori føreren erklærer at være indforstået med reglerne, samt at føreren ikke har i sinde at anvende bilen til vanvidskørsel.

Særligt for arbejdsgivere, hvor medarbejdere kører i firmaets biler eller har firmabil stillet til rådighed, anbefaler vi, at der indsættes en bestemmelse vedrørende vanvidskørsel i ansættelsesaftalen, der præciserer, at medarbejderen er erstatningsansvarlig, hvis bilen konfiskeres, samt at medarbejderen erklærer at være indforstået med reglerne. Dette skal gælde uanset om det er medarbejderen selv eller en, der berettiget har lånt bilen af medarbejderen kører vanvidskørsel.

Kontakt os gerne  

Står din virksomhed med konkrete spørgsmål eller problematikker ift. de nye regler, eller har du i øvrigt spørgsmål til indretningen af din virksomhed, er du velkommen til at kontakte advokat (H) Jesper Hedegaard eller advokatfuldmægtig Jens Hedegaard for en uforpligtende drøftelse.

 

Jesper Hedegaard – Advokat, Partner

E-mail: jh@interlex.dk
Tlf. dir.: 87 34 34 38


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk