INTERLEX Advokater medarbejder

GERT LUND

Gert Lund arbejder specialiseret inden for landbrugsretten. Gert beskæftiger sig primært med ekspropriationssager, miljø- og planlovgivning samt øvrige offentligretlige problemstillinger.

Gennem sine mange år som specialiseret landbrugs- og miljøadvokat har Gert opbygget en helt unik praktisk erfaring og teoretisk viden, som altid skinner igennem i Gerts dedikerede og kompetente rådgivning.
Dertil kommer en betydelig procedureerfaring med sager ved både by- og landsretterne, Højesteret, EU-Domstolen samt voldgiftssager.

I sit daglige virke lægger Gert vægt på at holde fokus på enkelhed og forståelighed i sin rådgivning med et altid sagligt og skarpt overblik.

Gert er medlem af Danske Miljøadvokater samt Danske Landbrugsadvokater.

Sekretær: Dorthe Porse
E-mail: gl@interlex.dk
Tlf dir: 87 34 34 12
Mobil: 28 19 58 34

Uddannelse:

1993 Cand. jur. Aarhus Universitet
1996 Advokat
1997 Møderet for Landsret
2002 Møderet for Højesteret

Fremmedsprog:

Engelsk

Udgivelser:

Diverse artikler i miljø- og landbrugsfaglige tidsskrifter

Fagområder: