ENTREPRISERET

Vi arbejder for klienter inden for bygge- og anlægssektoren, herunder entreprenører, tekniske rådgivere samt private og offentlige bygherrer. Vi udarbejder entrepriseaftaler, rådgivningsaftaler og partneringaftaler for klienterne og kan bl.a. rådgive dig om: Aftaleindgåelse, forsikringsforhold, byggeriets gennemførelse, den økonomiske opgørelse, herunder krav om ekstrabetaling, tidsfristsforlængelse/forsinkelse samt mangler ved arbejdet.

Vi har indgående kendskab til Byggeriets regelsæt herunder de nye regler AB18, ABT18, ABR18 samt rådgiver bl.a. om, hvem der er forpligtet til, efter de danske eller EU-retlige regler, at gennemføre udbud.


Jacob Pedersen

Advokat
Kontrakter, Ansættelsesret, Køb og salg af bolig – privat, Entrepriseret, Lejeret, Offentligret og forvaltningsret, Landbrugsret, Køb og salg af landbrugsejendomme, Generationsskifte, Miljø og planlovgivning, Ekspropriation, Erstatningssager vedrørende landbrugsmæssige kontraktforhold, Krydsoverstemmelse & straffesager i relation til særlovsovertrædelser, Skelsager og naboret, Erstatningssager i kontraktforhold, Erstatningssager mod myndigheder og Retsagsbehandling
jp@interlex.dk
87 34 42 24
81 40 66 70

Thomas Heintzelmann

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Entrepriseret, Udbud, Køb og salg af bolig – privat, Køb og salg af erhvervsejendomme, Kontrakter og Bestyrelsesarbejde
Sekretær: Marianne Brøgger Lippert
thh@interlex.dk
87 34 34 21
28 87 14 34

Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk