ENTREPRISERET

Vi arbejder for klienter inden for bygge- og anlægssektoren, herunder entreprenører, tekniske rådgivere samt private og offentlige bygherrer. Vi udarbejder entrepriseaftaler, rådgivningsaftaler og partneringaftaler for klienterne og kan bl.a. rådgive dig om: Aftaleindgåelse, forsikringsforhold, byggeriets gennemførelse, den økonomiske opgørelse, herunder krav om ekstrabetaling, tidsfristsforlængelse/forsinkelse samt mangler ved arbejdet.

Vi har indgående kendskab til Byggeriets regelsæt herunder de nye regler AB18, ABT18, ABR18 samt rådgiver bl.a. om, hvem der er forpligtet til, efter de danske eller EU-retlige regler, at gennemføre udbud.


Jacob Pedersen

Advokat
Offentligret og forvaltningsret, Landbrugsret, Miljø og planlovgivning, Erstatningssager vedrørende landbrugsmæssige kontraktforhold, Skelsager og naboret, Erstatningssager i kontraktforhold, Erstatningssager mod myndigheder, Retsagsbehandling og Lejeret
Sekretær: Dorthe Porse
jp@interlex.dk
87 34 42 24
81 40 66 70

Joan Vollertsen

Advokat · Møderet for Højesteret
Landbrugsret, Strafferet indenfor erhverv & landbrug, Skelsager og naboret, Miljø og planlovgivning, Offentlig ret og forvaltningsret, Købe- og erstatningsret, Entrepriseret og Fast ejendom
Sekretær: Dorthe Porse og Marianne Brøgger
jv@interlex.dk
87 34 34 34
22 23 93 98

Thomas Heintzelmann

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Entrepriseret, Udbud, Køb og salg af bolig – privat, Køb og salg af erhvervsejendomme, Kontrakter og Bestyrelsesarbejde
Sekretær: Marianne Brøgger Lippert
thh@interlex.dk
87 34 34 21
28 87 14 34

Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk